Kürsüden Gönüllere Vaazlar

Hz Ebubekir’in Cihad Hakkındaki Mektubu

sponsor

Halid b. Velid’e Mektup

Allah’ın kulu ve Resulü’nün halifesi Ebubekir’den Velid’in oğlu Halid’e, onun beraberinde bulunan muhacir, Ensar ve onlara iyilik üzerine tabi olanlara! Selam sizlerin üzerine olsun! Hem şahitliğiniz altında, kendisinden başka ilah olmayan Allah’a hamd ederim. Hamd, va’dini yerine getirerek kuluna yardım etmiş olan, kendisine dost edinenleri aziz, düşmanlarını ise zelil edip bütün gruplara karşı tek başına galip gelen Allah Teala’ya mahsustur. O, kendisinden başka ilahın olmadığı Allah Teala Kur’anda şöyle buyuruyor:

‘Allah sizden iman edip, salih amellerde bulunanlara (şunu) va’detmiştir:

Onlardan öncekileri nasıl iktidar sahibi kıldı ise onları da yeryüzünde iktidar sahibi kılacaktır. Kendileri için beğendiği dinlerini (İslam’ı yeryüzüne) sabit kılıp sağlamlaştıracaktır.

Onları korkularından sonra güvenliğe kavuşturacaktır. Çünkü onlar sadece bana ibadet eder ve bana hiç bir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra küfre saparsa işte onlar fasıkların ta kendileridir (Nur 55)’. Bu Allah’ın, kendisinde şek ve şüphe bulunmayan ve kesinlikle dönmeyeceği va’didir. Allah Teala müminlere cihadı farz kılarak şöyle buyurmaktadır

‘Ey müminler! Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olabilirken, sevinip hoşlandığınız bir şeyde sizin için şer olabilir. (Bundaki hikmeti) Allah bilir ama siz bilemezsiniz (Bakara’216)’. Allah’ın sözüne güveniniz. Uğrunda mallarınız ve canlarınız gitse dahi Allah’ın farzlarına riayet ediniz. Çünkü bu çekecekleriniz O’nun vereceği mükafatın yanında hiç mesabesinde kalır.

O halde mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihada devam ediniz. ‘Hafif ve ağır olmak üzere (her iki şekilde de) savaşa katılın. Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır (Tevbe 41)’. Artık oradaki işiniz bitmiştir. Halid b. Velid’e Irak’a gitmesini emrediyorum Benden emir gelinceye kadar da oradan ayrılmasın. Sizde onunla birlikte gidiniz ve sakın gevşeklik göstermeyiniz. Çünkü biliyorum ki bu yol uzun ve meşşakatli bir yoldur. Ancak şunu biliniz ki Allah bu yolda iyi niyetle hareket edenler için çok büyük hayırlar ve mükafatlar verecektir. Irak’a vardığınızda emrim gelinceye kadar siz de Halid’in yanında kalınız. Allah hem sizin ve hem de bizim dünya ve ahiret ihtiyacımızı gidersin!

Kaynak: M. Yusuf Kandehlevi / Hayatü’s Sahabe / C:1 / bkz: 426-427

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı