Al-i İmran Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Hz İsa (a.s)’nın Özellikleri

Al-i İmran Süresi 49-50 ve 51. Ayet Meali & İbn Kesir

Al-i İmran Süresi 49. Ayet Meali: İsrail oğullarına bir elçi olacak (ve onlara şöyle diyecek): Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah’ın izni ile o kuş oluverir. Yine Allah’ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yeyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için bir delil vardır

Al-i İmran Süresi 50. Ayet Meali: Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah’tan korkun, bana da itaat edin

Al-i İmran Süresi 51. Ayet Meali: Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O’na kulluk edin. İşte bu doğru yoldur.

Al-i İmran Süresi 49-50 ve 51. Ayet Tefsiri & İbn Kesir

“İsrail oğullarına bir elçi olacak”. Yani, biz onu İsrail oğularına elçi göndereceğiz ve onlara şöyle diyecek: “Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah’ın izni ile o kuş oluverir”. İsa (a.s) da aynen böyle yapıyordu, çamura kuş sureti veriyor, sonra ona üflüyordu. O da Allah!ın izniyle şüpheye yer vermeyecek kadar açık biçimde uçuyordu. Bu, onun Allah tarafından gönderildiğini gösteren bir muciz kılınmıştı.

“Yine Allah’ın izni ile körü ve alacalıyı iyileştirir”. Kör diye tefsir edilen ekmeh kelimesini kimisi; gündüz görüp gece göremeyendir, kimisi; bunun tersidir, kimisi; bulanık gören kimsedir, kimisi; gözü iyi görmeyen kimsedir demişlerdir. Kimisi ise doğuştan kör olan kimseye denir demiştir ki en doğrusu da budur.. Çünkü böyle olduğunda mucize daha büyük ve meydan okuyuş daha kuvvetli olur.

“ölüleri diriltirim”. alimler şöyle demişlerdir: Allah (c.c) her peygamberi dönmeinde var olana uygun bir mucize ile göndermiştir. Mesela Musa (a.s) zamanında büyü ve büyücüleri yüceltmek yaygındı ve Allah (c.c) O’nu (a.s) insanların gözünü faltaşı gibi açacak ve büyücüleri hayrete düşürecek bir mucize ile gönderdi.

Büyücüler onun büyük ve güçlü Allah 8c.c) katından olduğuna kesin kanaat getirince İslam’ı kabul ettiler ve allah’ın salih kularından oldular. Yüce Allah İsa (a.s)’ı da doktorların ve tabii bilimlerdeki bilim adamlarının çok olduğu bir devirde gönderdi. İsa (a.s) onlara, din sahibi Allah (c.c) tarafından desteklenmeyen hiç kimsenin yapamayacağı mucizelerle geldi.

Doktorun cansız maddeleri diriltmeye veya körü, alacalıyı iyileştirmeye veyahut kıyamet gününe kadar kabirde kalmaya mahkum kimseleri diriltmeye nasıl gücü yetebilir? Muhammed (s.a.v) de öyle; Allah (c.c) O’nu da fesahat ve belagat ustalarının ve mahir şairlerinin zamanında göndermiş ve bu peygamber (s.a.v) onlara tüm cinlerle insanlar bir araya gelseler ve birbirlerine yardım etseler bile onun gibi bir kitap veya ondaki gibi bir on süre, hatta sadece bir süre asla getiremeyecekleri bir kitap getirmiştir. Bunun tek sebebi yüce Rabb’in kelamının beşerin sözüne asla benzememesidir. “yrıca evlerinizde ne yeyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm”. Yani şu anda sizden kimin evinde ne yediğini de ne biriktirdiğini de size haber veririm. “Eğer inanan kimseler iseniz, bunda” bunların hepsinde “sizin için” size getirdiklerim hususunda doğru olduğuna “bir delil vardır”

“Benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı” onaylayıcı ve olduğu gibi bırakıcı “olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim” Bunda İsa (a.s)’ın Tevrat’ın bazı hükümlerini neshettiğine dair delil vardır ki bu alimlerin iki görüşünden biridir. Diğer alimlere göre ise İsa (a.s) Tevrat’tan hiçbir şeyi neshetmemiş, İsrail oğullarının aralarında tartıştıkları ve yanıldıkları bazı hususların helal olduğunu bildirmiş, onlara kapalı kalan kısımları açmıştır. Nitekim başka bir ayette bildirildiğine göre İsa (a.s) kavmine şöyle demiştir: “Size ihtilafa düştüğünüz bazı şeyleri açıklamak için geldim (Zuhruf 63)”. Doğrusunu en iyi Allah bilir. “Size Rabbinizden bir mucize getirdim”. Size söylediğim şeylerde doğru olduğuma dair bir hüccet ve delil getirdim. “O halde Allah’tan korkun, bana da itaat edin”

“Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O’na kulluk edin”. Allah’a kullukta, O’na boyun eğmede ve önünde küçülmede benimle sizler eşit durumdasınız. “İşte bu doğru yoldur”

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: 2 / bkz: 415-417

Anahtar Kelimeler: hz isa’nın fiziksel özellikleri, hz isa’nın mucizeleri, kur’an diğer kitapları tasdik etmesi, beni israil peygamberleri, çamurdan kuş yaratan peygamber, ekmeh nedir, hangi peygamber ölüleri diriltir, fesahat ve belagat ne demek

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı