İslam'i Bilgiler

İlk İnsan Hz Adem’in Yaratılışı

Kur’an da Hz Adem (a.s)’ın Yaratılışı

Yüce Allah Adem (a.s)’ı topraktan yaratmış ve ona ruhundan üfleyerek can vermiştir. Böylece insan fiziki varlığı ile dünya hayatına, ruh yönüyle ise mana alemine uyum sağlayabilecek bir güce sahip kılınmıştır. Kendisine verilen akıl, irade, hafıza, sabır,g azap gibi duygu ve yeteneklerle yüce Allah’ın özel önem verdiği bir varlık olmuştur

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın ilk insan tasarımı şöyle açıklanır;

“Bir zamanlar, Rabbin Meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım’ demişti.

Melekler: Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve bütün eksik sıfatlardan tenzih ediyoruz dediler.

Allah’da onlara: Şüphesiz ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi (1)”

Halife Nedir Kime Denir?

Halife : Başkasının yerini tutarak ve onu temsil etmek üzere görev üstlenen kimse demektir.

Bu kadar geniş yetkilerle donatılan insan varlığı için meleklerden saygı secdesi istenmesi, İblis’in kıskançlığına yol açmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle anlatılır:

“Meleklere: Adem’e secde edin demiştik. Hemen secde ettiler. Yalnız İblis diretti, böbürlendi ve nankörlerden oldu (3)

İblis; Adem’e secde etmeyişinin sebebini şöyle açıklamıştır: “Ben Adem’den daha üstünüm. Çünkü beni ateşten Adem’i ise çamurdan yarattın (3)

Burada şeytanın karşılaştırması yalnız ateşle çamur arasında yapıldığı için yanılgı olmuştur. Çünkü Şeytan :

“Onu düzenleyip insan şeklini verdiğin ve ona ruhundan üflediğim zaman (hemen ona secdeye kapanın) (5) ayetinde bildirilen ruh unsuru ile:

“Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım (6)” ayetindeki insan için öngörülen yüksek gayeleri dikkate almamıştır.

İnsanın ruh dışında iki unsuru;

1-Toprak

2-Su

Allah Teala yaratılışla ilgili olarak şöyle buyurur:

“Andolsun biz insanı çamurdan, bir süzmeden yarattık. Sonra onu bir nutfe (sperm) olarak sağlam bir karar yerine koyduk. Sonra o nutfeyi alaka (embriyo) ya çevirdik. Alakayı (embriyo) bir çiğnemlik ete çevirdik, bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik, kemiklere et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık.Yaratanların en güzeli Allah, ne yücedir (7)

Kaynak: Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 11-12

(1-Bakara 30) (3-Bakara 34) (4-A’raf 12) (5-Hicr 29) (6-Bakara 30) (7-Mü’minun 12-14)

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı