Bilgi Kütüphanesi

İmam-ı Gazali

sponsor

İmam-ı Gazalinin fikir hayatı bilhassa iki yönde büyük ilerleme kaydetmiştir.

Felsefeyi tenkid etmek,

Kelam ilmini yepyeni bir tarzda anlatmak.

Kimya-ı SaadetGazalinin en büyük eseri olan “İHYA“nın genişçe özeti mahiyetindedir.

Gazali, İslam fikir sahasında bir yol başıdır. Eserleri, yazıldıkları andan günümüze dek Müslümanlar tarafından en çok okunan yapıtlardır.

Gazali, eserleriyle İslam fikir dünyasında yepyeni ufuklar açmış

Ehl-i sünnet yolunun daha iyi anlaşılması ve tatbik edilmesi için vesile olmuştur. Bu gibi temel eserlere şüphesiz günümüzde çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

İnancı ve ebedi saadeti açısından çok büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunan günümüz Müslümanı, bu tehlikelere karşı koyabilmek için yüklü bilgi ile donanmış olması gerekirken, ne yazık ki ondan tamamen koparılmanın bedbahtlığını yaşıyor.

Buna karşı koymanın tek yolu temel eserleri okumak, İslam’ı iyi öğrenmek ve eksiksiz tatbik etmektir. Bu açıdan elinizdeki eser çok büyük değer taşıyor.

Gerçi daha önce çeşitli tercümeleri yapıldı. Fakat bazısı hatalı, bazısı da yeni nesil tarafından anlaşılmayacak kadar ağır dille tercüme edilmiştir. Biz, bunları göz önünde bulundurarak sade, anlaşılır bir Türkçe kullanmaya özen gösterdik.

Kitap iki cilt bir arada dört ana bölümden meydana gelmiş, her bölümde on konu işlenmiştir. Yani her biri başlı başına bir kitap sayılabilecek kırk konudan oluşmuştur.

Okudukça göreceksiniz ki Gazali her konuda şaşırtıcı bir ilmi derinliğe sahiptir. Mantığa büyük önem vermiş, tatmin edici açıklamalarda bulunmuştur. Biz de ana fikirden ayrılmadan elimizden geldiği kadar Gazalinin yazdıklarını anlaşılır bir hale getirmeye çalıştık. Hata yapmamaya uğraştık. Fakat hatasız olan yalnız Yüce Allah’tır.

Eksiklerimizi hoşgörüyle karşılamanızı ümit eder, Yüce Allah’tan bu eseri hepimiz için hidayet vesilesi yapmasını niyaz ederiz.

Çalışmak bizden, başarı Allah’tan.

İmam Gazalinin Başlıca Eserleri

İHYAÜ ULUMİT-DİN: Gazalinin en büyük ve en tanınan eseridir. Fıkıh ve tasavvuftan bahseder. Dört kısımdan meydana gelmiş, her kısım on bölüme ayrılmıştır. İhya, yazıldığından bugüne dek İslam aleminde en çok okunan kaynak kitaplardan birisidir.

İhya’nın değerini belirtmek amacıyla, büyük alimlerce söylenmiş birkaç övgüyü belirtmeden geçemeyeceğiz:

Hadis hafızı İmam Zeyneddin Ebul-Fazl el-Iraki diyor ki: “İhya İslam dini hakkında yazılmış en büyük kitaplardan birisidir.”

Şeyh Ebu Muhammed el-Kazeruni diyor ki: “Eğer bütün ilimler yok olursa, hepsi “İhya”dan çıkabilir.”

KİMYA-I SAADET: İhya’nın farsça yapılmış özet-tercümesi mahiyetindedir. İman, amel, tasavvuf ve ahlaktan bahseder.

EL-MÜNKİZU MİNED-DALAL: İmam-ı Gazalinin fikri otobiyografisidir. Gazali bu kitabında kalbini kaplayan şüphelerden ve bu şüphelerden nasıl kurtulduğundan bahseder.

TUHFET-ÜL FELASİFE: Aristo felsefesinin eksikliklerini belirtir.

EL-KISTAS-ÜL MÜSTAKİM

BİDAYET-ÜL HİDAYE: Dini ve ahlaki bilgiler en kolay anlaşılır bir şeklide halka hitaben yazılmıştır. Gazalinin bilinen bütün eserlerinin sayısı 75’i bulmaktadır.

Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5 / Tasavvuf / Kimyay-ı Saadet

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı