İmanın Şartları

İmanın Geçerli Olması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

sponsor

1-► İmanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması, baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (ye’s) durumunda gerçekleşmemiş bulunması gerekir. Daha önce mümin olmayan bir kimsenin hayattan ümidini kestiği son nefesinde uğrayacağı azabı fark edip ‘iman ettim‘ demesi halinde; onun bu imanı geçerli olmaz. Bir ayette;

“Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman Allah’a inandık ve O’na ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah’ın kulları hakkında süregelen kanunu budur. İşte kafirler burada hüsrana uğramışlardır (1)”

Mümin, iman esaslarından birini inkar anlamına gelen tutum ve davranışlardan sakınmalıdır.

Mesela Allah Tealayı ve bütün peygamberleri tasdik edip de Hz Muhammed’in peygamberliğine inanmayan yahut farz veya haram olduğu kesin olarak bilinen bir hükmü, mesela namazın farz, şarap içmenin haram olduğunu kendi hür iradesiyle inkar eden yahut alaya alan, puta, haça vb şeylere tapan bir kimseye mümin denilemez.

3-► Mümin Allah’ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olmalıdır. Korku ile ümit arasında bulunmalıdır. Müminin ‘Nasıl olsa imanım var, o halde muhakkak cennete giderim’ düşüncesiyle kendinden emin olması veya Çok günah işledim, ben muhakkak cehennemliğim diye Allah’ın rahmetinden ümit kesmesi imanını kaybetmesine sebep olabilir. Bu konuda kur’an’da şöyle buyrulur:

“Doğrusu kafirlerden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez (2). Fakat büyük zararı göze alanlar topluluğundan başkası Allah’ın azabından (azabının olmayacağından) emin olmaz (3)”

(1- Mü’min 84-85) (2- Yusuf 7) (3- A’raf 99)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı