İslam'i Bilgiler

İnsan Öldürmenin Cezası Nedir?

sponsor

İslam, haksız yere insan öldürmeyi bütün insanlara karşı cinayet işleme şeklinde değerlendirmiş, insan hayatının kutsallığını vurgulayarak en mükemmel bir şekilde beyan etmiştir. ‘Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur (Maide 32)

Ayette net bir şekilde ifade edildiği üzere, İslam bir insanın öldürülmesini bütün insanların öldürülmesi gibi kabul etmiştir. Zira bir insanın öldürülmesi, herhangi bir insanın öldürülebileceği fikrini vermektedir. Hayatın korunması için, her bir kişi, başkasının hayatının kutsallığını kabul edip, onu korumaya çalışmalıdır.

Kur’an-ı Kerim bir başka ayet-i celile de, kasten insan öldüren başka hiçbir suçta ifade edilmeyen çok şiddetli, insanı ürperten bir tehditte bulunmuştur.

‘Kim bir mümini öldürürse onun cezası, içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır (Nisa 93)

Suçsuz yere kasten insan öldürmenin ahiretteki cezası Allah affetmezse ebedi cehennemdir

Bununla birlikte, ümmeti allamesi İbn-i Abbas ve bazı alimler bu ayeti kasten bir mümini öldüren kimsenin tövbesinin kabul olunmayacağı ve ebedi cehennemlik olduğu şeklinde tefsir etmişlerdir. Kur’an’ın tefsir ve yorumunda en önde gelen otorite bir insanın bu yaklaşımı gözden uzak tutmamalıdır.

Kitab-ı Mukaddeste de insan öldürmek yasaklanmıştır (Çıkış 20;13 , Matta 5;21)

Kaynak: Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz: 630

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı