Kürsüden Gönüllere Vaazlar

İslam’a Göre Büyü Falcılık, Astroloji Gibi Şeylerin Hükmü Nedir?

sponsor

Muhterem Müslümanlar!

Peygamberlerin ortaya koyduğu aydınlık yolun ilklerini özümseyemeyen ve bunu kendi çıkarları ve sahte konumları bakımından tehlikeli gören bir takım insanların öteden beri başvura geldikleri karanlık işlerden birisi de sihir ve büyü yaptığını iddia etmektir.

Toplumda İslami konulardaki temel bilgi ve kültür azalmasına paralel olarak büyücülük, falcılık, astroloji, kahinlik ve medyumluk gibi İslam’ın onaylamadığı birtakım hayali ve karanlık yöntemlere talep artmaktadır. Maalesef bu talep, önemli bir pazar oluşturmakta ve bu pazar, bu tür karanlık işlerden çıkar sağlayanların işini kolaylaştırmaktadır.

İslam Dini; falcılık, kehanet, sihirbazlık, medyumluk ve benzeri faaliyetleri şiddetle yasaklamıştır.

Bu konu ile ilgili olarak Kur’an-ı Kerim de şöyle buyrulmaktadır:

“…. fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı (1)”

“Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler) kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz (2)”

“… düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, … sabah aydınlığının Rabbine sığınırım (3)”

Değerli Müminler!

Hz Peygamber sihri en büyük günahlardan saymıştır. Sihri ve sihirle meşgul olanları ve büyücülere başvuranları yeren pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır. Bu hadislerde büyücülere ve medyumlara başvuran kişilerin, Allah’ın yardımından mahrum kalarak başvurdukları yöntemlerle baş başa bırakılacakları anlatılmaktadır. Bu sebeple İslam bilginleri sihir, büyü, kehanet gibi uğraşları şiddetle reddetmişlerdir.

Muhterem Müslümanlar!

İslam’a göre her işin meşru, fiziki ve maddi sebeplerine sarılmak gerekmektedir. Dolayısıyla sihir, kehanet, medyumluk ve benzeri uğraşlara itibar edilemez. Müslümanların bunlardan uzak durması ve bunlarla meşgul olanlara ilgi gösterilmemesi gerekir.

Sihirde; yalan, aldatma, kandırma, göz boyama, saf zihinleri bozma, Allah’tan başkasına bağlanma ve Allah’tan başkasının gaybı bilebileceğini sanma gibi hepsi de İslam’ın temel ilkeleriyle bağdaşmayan bir çok olumsuzluk vardır. Bu itibarla sağlam, inançlı bir Müslümanın; bunlardan uzak durması, inancına gölge düşürebilecek şeylere itibar etmemesi ve bu karanlık işlerle uğraşanlara prim vermemesi gerekir. Çünkü bunlara itibar etmek cahiliye adetidir.

Değerli müminler!

Dinimizi doğru ve güzel bir şekilde öğrenmeye çalışmak ve her işte üzerimize düşenleri yaptıktan sonra yalnızca Allah’a güvenerek, O’na tevekkül etmeli, İslam’ın aydınlık yoluna ters düşen bütün faaliyetlerden uzak durmalıyız.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Minberden Öğütler / bkz: 244-245

(1-Maide Süresi 3. ayet) (Maide Süresi 90. ayet) (3- Felak Süresi 1-4. ayet)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı