Çalışmak İbadettir

İslam’a Göre Çalışmak İbadet midir?

sponsor

Yüce Allah kitabı-ı Kur’an-ı Kerim de şöyle bir misal getirerek örnek vermektedir: “Onlara iki erkeği misal getir ki Biz; onlardan birine iki üzüm bağı vermiş ve bunları hurmalıklarla kuşatmış ve aralarında da bir ekin yetiştirmiştik. O iki bağ da yemişlerini meydana getirmiş ve onlardan hiçbir şey noksan bırakmamıştı ve bunların arasında da bir ırmak akıtmıştık. O şahsın başka serveti de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona:

“Benim,” dedi, “malım ve servetim senden çok olduğu gibi, maiyyet, çoluk çocuk bakımından da senden daha ilerideyim. Bu adam gururu yüzünden kendi öz canına zulmeder vaziyette bağına girdi ve: “Zannetmem ki bu bağ bozulup yok olsun. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bununla beraber şayet Rabb’imin huzuruna götürülecek olursam o zaman elbette bundan daha iyi bir akıbet bulurum.” dedi. Konuşma esnasında arkadaşı bu şahsa: “Ne o?” dedi, “yoksa sen, senin aslını topraktan, sonra da bir damla meniden yaratan, bilahere de seni böyle tam mükemmel bir insan şekline getiren Rabb’ini mi inkar ediyorsun? Fakat sen inkar etsen de şunu bil ki benim Rabb’im Allah’tır. Rabb’ime hiç bir şeyi ortak saymam. Benim servetimin ve çoluk çocuğumun sayısının seninkinden daha az olduğunu düşündüğüne göre, bağına girdiğinde: “Maşaallah! Allah ne güzel dilemiş ve yapmış! Ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur.” demeli değil miydin? Umulur ki, Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir ve senin bağın üzerine de gökten bir yıldırım gönderir de orası kayacık bir toprak kesilir. Yahut bağının suyu çekilir de ondan artık büsbütün ümidini kesersin. Çok geçmeden, bütün serveti kül oldu… Sahibi bu halini görünce, bağın çökmüş çardakları karşısında, yaptığı masraflarına, harcadığı emeklere acıyıp avuçlarını oğuştura kaldı! “Ah!” diyordu, “nolaydım, Rabb’ime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olaydım! Kendisine Allah’tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte değildi (1)”.

İşte bu şekilde varını yoğunu, bütün ömrünü, gecesini gündüzünü birbirine katıp dünya malı biriktirmek isteyen, nadiren de olsa biriktirdiğini varsayarak, kendince kendini ,geleceğini garanti altına aldığını sanarak debelenip duran birisinin ‘Çok geçmeden, bütün serveti kül oldu (2)’ ve bütün ömrünü harcadığı, gecesini gündüzüne katıp biriktirdiği malı, mülkü hepsi biranda bir çırpıda elinden kayıverdi.

İşte o zaman da ‘yaptığı masraflarına, harcadığı emeklere acıyıp avuçlarını oğuştura kaldı! (3)’. ‘Allah’tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçte değildi (4)’.

Nitekim bunun canlı şahidi yaşanan Marmara depremi ve diğer yaşanan doğal afetler sonucu bütün birikimini bir çırpıda kaybedip, bolluk ve refah içinde yaşarken bir anda başkasına muhtaç duruma düşenlerin insanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Yada canlı bir örnek olarak şu anda dünyanın tamamının savaştığı korona virüsü. Paran var doğru düzgün harcayamıyorsun, araban var istediğin yere gidemiyorsun, yazlığın var tatile gidemiyorsun. varda var yani

İşte sizin birikiminiz Allah rızası için olmadığı gibi, güveniniz, güvenceniz Allah’a değil geçici dünya nimetleri olan paraya, pula, mala, mülke olmuştur. Allah’tan başkasına sırtını dayayanların, Allah’tan başkasına güvenenlerin ve Allah’tan başkasına tevekkül edenlerin sonu hem bu dünyada hem de ahirette hüsran olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu tipler hem dünyasını hem ahiretini kaybetmiş olan gruptaki insan türlerindendir. Tabi ki en doğrusunu ancak yüce Allah bilir.

Oysa bilseniz ki hayırlı az mal, hayırsız çok maldan daha iyidir. Her ne kadar zahiri olarak çok mal hayırlı olarak görünecek olsa da bunun senin için bir fitne (imtihan) olmasından korkulacağı gibi, bunun altından başarı ile kalkabilir misin, bu sınavı geçebilir misin orası da meçhul ve tartışılır bir durumdur.

Nitekim nimetin başıboş yaşayan bir insan için, nimetin insanı şımarttığı aşikardır. Bu belkide başıboş değil ilim sahibi olan kişiler içinde geçerlidir. Bu konuya istinaden yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Allah kendisine hükümdarlık verdiği için şımararak Rabbi’ hakkında İbrahim ile tartışan kişinin haline bir baksana! (5)”, “Herhangi bir beldeyi imha etmek istediğimizde oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar dinlemez, fısk-u fücura devam ederler. Bu sebeple, orası hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz (6)”,”

Bununla beraber Biz, kazançlarının çokluğu sebebiyle şımarmış pek çok memleketi helak ettik (7)”, “İnsanlara bir nimet, bir bolluk tattırdığımız da onunla sevinip şımarırlar (8)”. Bu ayet-i celileler’in benzerleri Kur’an-ı Kerim de pek çoktur ve tekrar tekrar üzerinde vurgulanmaktadır. Anlayasınız ve düşünesiniz diye.

Bunun bir fitne olmasının yanı sıra aynı şekilde birde bunun hesap verme boyutu var. Nitekim bilindiği üzere helal paranın hesabı, haram paranın azabı var. Nitekim şöyle bir anlatım mevcuttur:

Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. “Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum” diye vasiyet etmiş. Öldüğünde “Kim birlikte kabre girip sabahlamak ister?” diye araştırmışlar. Kimse çıkmamış. Nihayet bir hamal,

“Benim sadece bir ipim var, kaybedecek bir şeyim yok. Sabaha kadar durursam zengin olurum.” diye düşünerek kabul etmiş.

Vefat eden zengin ile birlikte defnetmişler. Sorgu sual melekleri gelmiş. Bakmışlar kabirde bir ölü, bir canlı var. “Nasıl olsa bu ölü elimizde. Biz şu canlı olandan başlayalım” demişler ve hamalı sorgulamaya başlamışlar.

“O ip kimin? Nereden aldın? Niye aldın? Nasıl aldın? Nerelerde kullandın?”

Sabaha kadar sorgu sual devam etmiş, adamın hesabı bitmemiş. Sabahleyin kabirden çıkmış.

“Tamam, servetin yarısı senin”, demişler.

“Aman” demiş hamal, “istemem, kalsın. Ben, sabaha kadar bir ipin hesabını veremedim. O kadar servetin hesabını nasıl veririm?”

Kaynak: İsmail Ekinci

(1-Kehf Süresi 32-43) (2-Kehf Süresi 42) (3-Kehf Süresi 42) (4-Kehf Süresi 43) (5-Bakara Süresi 258) (6-İsra Süresi 16) (7-Kasas Süresi 58) (8-Rum Süresi’36)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı