Kürsüden Gönüllere Vaazlar

İslam’da Müzik Dinlemenin Hükmü Nedir?

sponsor

Müzik Dinlemek Haram mı?

“Şarkı dinlemek bazen haram, bazen mubah, bazen mekruh bazen de müstehab olur. Şarkı dinlemenin haram olması, çoğu gençler ve dünyaya dönük arzuları baskın olan kimseler hakkındadır Böyle kimseler şarkı dinledikçe kalplerini etki altında tutan çirkin sıfatlar daha azgınlaşır. Şarkı dinlemenin mekruh olması, şarkı dinlemekten az öncekiler gibi etkilenmeyen fakat çoğu zaman eğlendirici bir alışkanlık haline getirmiş olan kimseler hakkındadır. Bunun yanında sırf güzel sesten haz duyduğu için şarkı dinleyenler için şarkı dinlemek mübahtır. Buna karşılık Allah sevgisinin etkisi altında olup da iyi sıfatları terennüm eden şarkıları dinlemekten hoşlananlar için şarkı dinlemek müstehabtır (1)”

ve yine aynı şekilde;

“Dinleyici sıf eğlence, oyun ve maskaralıktan hoşlanan biriyse, ruhuna çöken şeytan daha bir azgınlaşır. Hayvanlar gibi şehvetlerine tapanlar, nasıl semah eri olabilir? Ancak güzelce uyuyanlar, tatlı seslerle uyanabilir, zil zurna sarhoşlar değil. Seher yeli gülleri açar, baltaysa odunları parçalar. Kainat; musikiyle, tatlı dille, aşk ve cezbeyle doludur. Körler aynada ne görsün. Görmez misin, arabın şarkısıyla şevke gelen deve nasıl da oynar? Develer bile güzel sesle eğlenirken, insanoğlu eğlenemiyorsa eşektir (2)”

Şimdi bunları açıklayacak olursak eğer ki geçen bölümde söylediğimiz üzere bizim karşı olduğumuz müzik değil müziğin içeriği ve müzik dinlemenin doğuracağı sonuçlardır. Özetle diyecek olursak eğer;

Tüm benliğini dünya sevgisi ve tutkusu kaplamış, hayatı yemeden içmeden, yatmadan kalkmadan birleşmeden ibaret sanan birisi için müzik haramdır. Çünkü bu kişinin müzik dinlemesi yangını körükle söndürmeye çalışmasına benzer. Kendisi ilim tahsil eden, Allah’a ibadet eden, Allah’a kulluk bilinci ve şuuru içinde hareket eden birisi içinde müzik dinlemek mübahtır.

Çünkü bu kişinin kafası belki müzik dinleyerek rahatlayacak ve daha da verimli çalışmasına vesile olacaktır. Ancak dediğimiz günü yanan alevi söndürmek için su yerine benzin dökmek nasıl büyük bir ahmaklık ise; kişinin de mübahtır yada müstehaptır düşüncesi ile olduk olmadık müzikler ve olduk olmadık kişilerden müzik dinleyerek şehvetini galeyana getirip harekete geçiren müzikler dinlemesi de aynı şekilde büyük bir ahmaklıktır.

Kaldı ki zamanımızda meydana gelen çalgı aletleri, oluşan sesler ve o sesleri canlandıranların ekseriyeti şehvete hitap etmekte.

Bununla da kalmayıp işin kötü boyutu Allah’ın takdirine karşı çıkması, yazgısına söz etmesi, çizdiği kadere isyan etmesi ve manevi gerçekleri itibarsızlaştırması.

Nitekim Resulüllah (s.a.v)’in: Dehre (zamana) sövmeyiniz. Çünkü dehr Allah’ın kendisidir hadis-i şerifini; Şabi, Ebu Ubeyd ve tefsirde imam olan başkaları şöyle açıklamışlardır:

“Araplar cahiliye dönemlerinde herhangi bir sıkıntı, bir bela ya da bir musibet ile karşılaşacak olurlarsa, hay kahrolasıca zaman derler ve bütün bu işleri dehrin (zamanın) yaptığını söyleyip ona söverlerdi. Halbuki bütün bunları yapan yüce Allah’ın kendisidir. Onlar böyle diyerek aziz ve celil olan Allah’a sövmüş gibi oluyorlardı, çünkü gerçekte bunları yapan O’dur. Bundan ötürü bu itibarla zamana sövmek yasaklanmıştır. Çünkü yüce Allah onların kastettikleri ve bu fiilleri kendisinin yaptığını söyledikleri dehrin (zamanın) kendisidir (3)” ve başka bir hadis-i şeriflerinde ise buyuruyor ki: “Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki: Ademoğlu bana eziyet ediyor. Dehre (zamana) sövüyor. Halbuki dehr benim. Gecesini gündünüzü evirip çeviriyorum

Ve yine aynı şekidle daha Feleğe, kadere zamana, cennete cehenneme dair bir sürü konuyla alakalı müzikler ve sesler

“O kimseye ayetlerimiz okunduğu zaman güya iki kulağı sağırmış da bunları işitmemiş gibi büyüklenerek yüz çevirir. Sen ona çok acıklı bir azabı müjdele (4)”

“İbn Kesir bu ayet-i celile hakkında da: Yani boş sözlere, oyuna, eğlenceye yönelen bir kimseye Kur’an ayetleri okunacak olursa, yüzünü başka tarafa çevirir. Onlara iltifat etmez, arkasını dönüp gider, duymamazlıktan gelir, sağır olmadığı halde onları hiç işitmemiş gibi hareket eder. Çünkü onları işitmekten dolayı rahatsız olur. Buna sebep ise, onlardan yararlanmaması, onun bu ayetlerle işinin olmamasıdır (5)”

“Yüce Allah buyuruyor ki: İnsanlardan kimisi bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak ve o ayetleri bir eğlence edinmek için boş sözleri satın alırlar. İşte onlar için horlayıcı bir azap vardır (6)”

“İbn Kesir bu ayet-i celileyi şöyle tefsir etmektedir: Allah’ın kelamını dinleyerek yararlanmaktan yüz çeviren ve bunun yerine nağmeli çalgı aletleri ile birlikte, çalgı aletleri ve şarkılarını dinlemeye yönelen kimselerin halini söz konusu etmektedir. Nitekim İbn Mesud yüce Allah’ın: ‘İnsanların kimisi….boş sözleri satın alırlar’ buyruğu hakkında, ‘O, Allah’a yemin ederim ki şarkıdır’ diye açıklamıştır (7)”

ve “Hasan-ı Basri dedi ki: Şu İnsanların kimisi bilgisizce Allah’ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın alırlar’ buyruğu hakkında; o şarkı ve çalgı aletleridir demiştir (8)”

Madem müzik dinlemek şüpheli bir mevzudur o zaman sizde Katade’nin dediği gibi yapın

Katade diyor ki: Allah’ın zikrinden (onun öğütlerinden, onu hatırlamaktan) sakın yüz çevirmeyin. Çünkü onun öğüdünden yüz çeviren bir kimse en büyük bir aldanışa düşmüş, en ileri derecede sakatlanmış ve en büyük bir günahı işlemiş olur. İşte bundan dolayı yüce Allah böyle harekete den kimseleri tehdit ederek: ‘Muhakkak ki biz günahkarlardan intikam alırız (Secde’22)’. Yani ben bu şekilde davrananlardan en ağır şekilde intikam alacağını buyurmaktadır (9)”

Arkadaş; sana doğrusunu söyleyeyim mi; seni sevgiliden alıkoyan neyse, asıl sevdiğin o demektir

Kaynak: İsmail Ekinci

(1-İmam Gazali / El Munkizü Mine’d Dalal / bkz: 24) (2-Sadi Şirazi / Botan Ve Gülistan / bkz: 110) (3-İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri / C:10 / bkz: 103) (4-Lokman 7) (5-İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri / C:8 / bkz: 426) (6-Lokman 6) (7-İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri / C:8 / bkz: 424) (8-İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri / C:8 / bkz: 425) (9-İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri / C:8 / bkz: 489)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı