Günahlar ve Sonuçları

Kaç Çeşit Günah Vardır?

sponsor

Günahlar üç kısımdır

► Birincisi: Namaz, oruç, zekat, keffaret vs gibi üzerinde olan Allah’ın farzlarını terk etmektir. İmkanın olduğu kadar bunları kaza etmen lazımdır

► İkincisi: İçki içmek, çalgı aletleri çalmak, faiz yemek vs gibi seninle Allah Teala arasında olan günahlardır. Bundan pişman olur ve ebediyen bu gibi günahlara dönmemeyi kalbine yerleştirirsin.

► Üçüncüsü: Seninle kullar arasında olan günahtır. İşte en müşkil ve en çetini de budur.

Bunun bir kaç kısmı vardır. Malda, nefiste, ırzda, zarar ve ziyan vermesi haram olan şeylerde ve din hakkında olur.

Malda yaptığın günahta, imkanın olduğu nispette onu sahibine vermen üzerine lazımdır. Eğer yokluktan veya fakirlikten bunu yapmaya muktedir olamazsan, ondan helallik al. Adamın yokluğundan veya ölümünden dolayı bunu da yapamazsan, onun (hak sahibi) için sadaka verme imkanın varsa onu yap. Eğer bunu da yapmaya imkanın yoksa çokça iyilik yap.Gizli ve aşikarede Allah’a niyazda bulun ki, üzerinde hakkı olan kimseyi kıyamet günü senden razı etsin.

Nefisde (öldürme ve iftira gibi) ilgili günaha gelince; (Bizatihi) veya varislerinden kısasa (veya hadde) imkan vermeli ki, senden kısas yapılsın, yahut af edilsin. Eğer bundan aciz olursan, Allah Teala’ya dön ve ahirette onu senden razı etmesi için niyazda bulun.

Irz hakkında günah ise, eğer onu gıybet etmişsen, yahut ona bühtan etmiş ya da sövmüşsen, sana lazım olan şey, bu günahlara hedef olan kimsenin huzurunda (bunları itiraf ederek) nefsini yalanlaman ve ondan helallik almandır. Şayet bu hareketinle buğzu ziyadeleştirip fitneyi uyandıracağından ve bunu yenileyeceğinden korkmazsan. Eğer bundan korkarsan yine (yapacağın iş), Allah’a dönüp o şahsı senden razı etmesini dilemen ve yaptığı günah mukabilinde o şahsa çok hayır vermesini istemendir. (Eğer böyle yapmazsan) onun için istiğfar dilemelisin.

Hürmetle ilgili günahlara gelince; Birisinin ailesi, çocuğu vs. gibileri hakkında işlenilen bu günah için helallik alman ve onu aşikareye vurmak doğru değildir. Çünkü bunu yapmak fitne ve düşmanlığı doğurur. Ancak bundan dolayı Allah’a (o kulu kendisinden razı etmesi için) niyazda bulunmalı ve işlediği günah karşılığında onun için çok hayır yapmalıdır. Eğer fitnenin uyanmasından emin olursa -ki bu da nadirdir- ondan (hak sahibinden) helallik alırsın.

Küfür, bid’at, yahut sapıklık gibi din hakkında işlenen günahlar ise en çetin işlerdendir.

Eğer imkanın varsa bu günahları işlediğin kimsenin huzurunda kendini yalanlaman ve ondan helallik alman lazımdır. Eğer bunu yapmazsan çok ciddi bir pişmanlık içerisinde Allah Teala’ya niyazda bulun ki, onu (hak sahibini) senden razı etsin.

Velhasıl, üzerinde hakkı olan muhasımlarını razı edecek imkanın varsa bunu yaparsın, yoksa; Allah Teala’ya yalvarış, niyaz ve sadaka ile rücu eder, onu senden razı etmesini dilersin. Kıyamet günü bu razı etme işi Allah’ın dilemesindedir. Ümid, büyük fazileti ve umumi insanıyla ondandır. O, kulun kalbindeki sadakati bildi mi, kendi lütfu ve fazlıyla düşmanlarını razı eder.Burada hüküm yoktur.

Bil ki (kulun haklarını eda etmede) doğru ve isabetli olan budur. Sen vasfettiğimiz şeylerle amel edip, gelecekte bu günahların mislini tercih etmeden kalbini temizledin mi, günahların hepsinden çıkmış olursun. Kalbini bunlardan temizleyip (ibadetlerden) fevt ettiğin şeyleri kaza etmeyip üzerinde hakkı olan muhasımalrını razı etmedi isen, kul haklarını ödemen lazımdır. Diğerleri ise (Allah’ın izniyle) mağfiret edilmiştir.

Şu bahsi anlatmak uzuncadır. Bu muhtasar risalede buna imkan yoktur. Önce İhyau Ulumi’d-Din‘in ‘Kitabü’d-Tevbe, ikinci olarak Kitabü’l-Kurbeti İlallah, üçüncü olarak da Kitabü’l-;Ğayeti’l-Gusva bahislerine bak. Orada zikrettiğimiz şeyler, mutlaka lazım olan esaslardır.Tevfik Allah’tandır

Kaynak: İmam Gazali / Minhacü’l Abidin -Abidler Yolu- / bkz: 45-47

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı