Rızık Veren Allah'tır

Kanaatkar Olmak yada İyilik Yaparım adına Dünya malı Toplamak. Sonuç mu?

sponsor

Sana yetecek kadarıyla dünyalık alıp, kanaatkar olman gerekir. İhtiyacından fazla olanı almanın sonuçları

İyilik yapabilmek için mal toplamaya kalkmak;

Şeytanın aldatmasından başka bir şey değildir. Şeytan seni böyle şeylerle kandırıp şüpheli ortamda haram ile karışık şeylere sokmak ister.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;

Şüpheli şeyleri yapma cesaretini kendinde bulan kimsenin, harama düşmesinden korkulur.

Ey aldanan gafil insan!

Şüpheli şeylerden çekinip, onlara bulaşmamak, şüpheli şeyleri kazanıp Allah yolunda harcamaktan senin için daha iyi olduğunu bilmiyor musun?

İslam büyüklerinden biri diyor ki;

Helal olmaz korkusuyla bir dirhemi almamak, şüpheli olan bin dirhemi Allah yolunda sadaka olarak harcamaktan daha hayırlıdır.

Sen eğer kendini şüphelilerden uzak görüyor, onlara bulaşmadığını zannediyor ve bu niyetle mal topluyor, Allah yolunda harcayacağını aklından geçiriiyorsan, sana yazıklar olsun. Sen gerçekten böyle bir insan isen, yarın Allah katında hesaba çekilmekten korkmuyor musun?

Ashab-ı Kiram’dan biri dedi ki;

Cemaatle namaz kılmama engel olmamak şartıyla bile olsa, her gün bir altın kazanıp Allah yolunda harcamak yine de beni sevindirmez. Kendisine neden sevindirmez diye sorduklarında ise:

Şu anda verilecek bir hesabım olmadığı için kalben huzur içindeyim. Fakat servetim olsa Allah huzurunda onun nereden alınıp nereye sarf edildiğinin hesabını vermek zorunda kalırım. Bu sebepten kazanıp harcamak beni memnun etmez şeklinde cevap verdi.

Onların yaşayışı böyle idi.Onların yaşadığı zamanda kazanmak gayet kolay olduğu halde hesabından çekindikleri için ona yanaşmadılar. Sen onlara karşı, kendini bir hayli emniyette görüyorsun. Halbuki bu zamanda kazanacak helal kazanç kalmamıştır yada çok azdır. Şüpheli şeyleri gördüğün zaman, köpeğin leşe saldırdığı gibi saldırır, sonrada kalkar şüpheli şeylerden kaçındığını, helal kazandığını söylersin. Helal nerde? Önce onu göster de sonra mal topla?

Kazancının helal olduğunu farz edelim

Zenginleşince, kalbinin bozulup hak yoldan sapmayacağına dair kendinden nasıl emin olabilirsin? Sahabeden bir kısmı; kalplerini bozar ümidiyle mirasçı oldukları malları bile almazlardı. Sen kalbinin sahabelerin kalplerinden daha kuvvetli ve daha emin olduğunu mu zannediyorsun? Eğer sende böyle bir zan var ise, nefsine hüsn-i zannı yakıştırıyorsun ki,o da doğru değildir.

Sana yazıklar olsun!

Sana yetecek miktarda dünyalık alıp, kanaatkar olmanı, iyi niyetle bile olsa servet biriktirerek başını belaya sokmamanı öğütlüyorum. Helal kazanıp helal yolda harcadığına ve hayırlar işlediğine, kalbinin servet sebebiyle bozulmadığına ve Allah’ın gazabını üzerine çekmediğine inanıyorsun.

Diyelim ki öylesin.

Ama yine de sana yazıklar olsun!

Çünkü sen hiç bir zaman öyle olmadın. Sen ilk topluluk ile hesap yerinden kolay geçmeye bak. Bunun için sana yetecek kadarıyla yetin. sorgu ve hesap için geriye kalmamaya çalış; çünkü hesabı versen de sonunda selamete çıksan bile, o zamana kadar sıkıntılara katlanacak ve Rabbinin gazabına uğrayacaksın

Kaynak: İmam gazali / el-İhya / C:3 / bkz: 756-758

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı