Mesneviden Hikayeler

Kendini Beğenmiş / Mesneviden

sponsor

Bir nahiv alimi bir gemiye binmişti. O kendini pek beğenmiş olan nahivci yüzünü gemiciye döndürdü

Dedi ki; Sen hayatında hiç nahiv okudun mu?

Gemici; Hayır deyince;

Nahivci: Senin ömrünün yarısı boşa gitmiş dedi.

Gemicinin bu sözden gönlü kırıldı, öfkelendi ama hemen cevap vermedi, sustu.

Derken bir rüzgar çıktı, gemiyi bir gırdaba sürükledi. O zaman gemici nahiv alimine yüksek sesle seslendi; Ey hoca, söyle bakalım, sen yüzme bilir misin? diye sordu

Nahivci; Ey hoş sözlü ve güzel yüzlü gemici bilmem deyince;

Gemici; Ey nahivci ‘ dedi. Senin bütün ömrün hiçe gitti, çünkü gemi bu gırdapta batacak

Rengi, dili, ırkı ne olursa olsun insan insandır.Allah Teala bütün insanları mükerrem yaratmıştır. Ayet-i Kerime’de buyrulur ki; “Andolsun ki biz ademoğlunu mükerrem kıldık (1)”

Yine Allah katında insanlar arasında bir farkın olmadığını, insanların yaratılış bakımından eşit olduğunu, üstünlüğün ancak takvada olduğunu, insanlarla alay etmenin ne kadar yanlış bir davranış olduğunu bildiren şu ayetler dikkat çekicidir;

“Ey iman edenler! Hiçbir insan başka insanları alaya alıp küçümsemesin, belki o alaya alıp küçümsedikleri, kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbir kadın da başka kadınları küçümseyip alaya almasın, belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Ve hiçbiriniz başka birinde ayıplar arayıp onu kınamasın. Kötü lakaplarla sataşıp atışıp birbirinizi aşağılamayın. İman ettikten sonra kötü bir ad sahibi olmak ne çirkin şeydir. Artık her kim bu yasak şeylerden tevbe edip dönmezse, işte onlar yaratılış gayesine aykırı yaşayanlardır (2)”

“Ey İnsanlar, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız, (günahlardan) en çok korunanınızdır. Allah bilendir, haber alandır (3)”

Peygamber Efendimiz veda hutbesinde bizlere şöyle seslenir;

“Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Araplar üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır”

Yine bir hadis-i şerif te buyurur ki; “Mümin kardeşinin hor ve hakir görmek, kişiye günah olarak yeter”

Sevgili Peygamberimiz bir tartışma esnasında Bilal Habeşi (r.a)’ı kara kadının oğlu diye küçümseyen Ebu Zerr (r.a)’ı sende hala cahiliye kalıntıları görüyorum diyerek uyarmıştı.

Müslüman, Müslüman kardeşini asla hor ve hakir görmemelidir. Çünkü en büyük kötülük budur, böyle yapılınca Müslümanlar arasına kötülük tohumu ekilmeye başlanmış demektir. Müslümanlar birbirleriyle bir binanın parçaları gibi sağlamca kenetlenmiş kişilerdir. Birbirlerini hor görmeleri, hakir görmeleri uygun olmaz. Gerçek Müslümanlar arasında bu tür davranışlar görülmez, görülmemelidir.

Ayrıca yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı üzere bu davranış çok incitici ve kalp kırıcıdır. Bir müminin kalbini kırmak ise günahların en büyüklerindendir. Çünkü kalp Allah’ın nazargahıdır. İncitilen kalplerin tamiri de güçtür.

Yunu Emre ne kadar güzel söyler;

∟ Gönül Çalab’ın tahtı Çalab gönüle baktı

∟ İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise

∟ Aksakallı pir, hoca bilmez ki hali nice

∟ Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise

Kaynak: Tekin Kılınç / Mevlana’dan Torunlarına Yol Rehberi / bkz: 195-197

(1-İsra Süresi 70) (2-Hucurat Süresi 11) (Hucurat Süresi 135)

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı