Evlilik ve Aile Hayatı

Kız ve Erkek Çocuklarını Evlendirirken

sponsor

Her anne ve baba kız ve erkek çocuklarını İslam terbiyesi ile terbiye edip, kız çocuklarına koca hukukunu, erkek çocuklarına da aile hukukunu öğrettikten sonra, evlenme çağları geldiği zaman münasibi ile evlendirmelidir.

Bir hadis-i şerifte Cenab-ı Edip Efendimiz (s.a.v):

Bir ebeynin evladına karşı vazifelerinden biri de (evladı) yetiştiği zaman evlendirmektir buyurmuşlardır

Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise;

Oğullarınızı ve kızlarınızı evlendiriniz. Kızlarınıza altın ve gümüş ziyneti takınız, onlara yeni elbiseler giydiriniz ve kendilerine rağbet edilsin, talip çıksın diye hediye ikram ediniz buyurmuşlardır.

Kız çocuklarını simaca ve ahlakça güzel, Müslüman ve mütedeyyin (dinine bağlı) her hususta doğru ve güvenilir, yaşça dengi olan erkeğe verilmelidir.

Bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz (s.a.v)

Üç kızı olan, onları güzel terbiye eden, hayırlı yerlere nikahlar ve onlara malca da ihsan eder (yardımda bulunur)se Cennet’i kazanır buyurmuşlardır.

Erkek evladını da terbiyeli, nezaketli, iffetli, simaca ve ahlakça güzel, işgüzar, evladını mesut edecek bir kızla evlendirmelidir.

Bir hadis-i şerifte Peygamber-i Zişan Efendimiz (s.a.v);

Bir kadın dört şey için yani; ya malı için, ya şeref ve şanı için, ya güzelliği için ya da dindarlığı (diyaneti) için nikah olunur. Sen dindar olanını tercih et, gözünü aç.sonra iki elin toprağa yapışır buyurmuşlardır.

Evlenecek erkek ve kadının birbirine münasip ve denk olmalarına küfüv denilir ki, bunda da en ziyade Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in buyurduğu din ahlakı aranılır.

Bilhassa zamanımızda buna çok dikkat etmek lazımdır.

Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise;

‘Kadınlar ile güzelliklerinden dolayı evlenmeyiniz; ola ki onların güzellikleri onları helak eder. Mallarından dolayı da evlenmeyiniz, ola ki malları onları azdırabilir. Kara kuru, fakat dindar bir cariye daha faziletlidir’ buyurmuşlardır.

Kadının şerefinden, asaletinden ve zenginliğinden dolayı evlenen kimse için Peygamberimiz (s.a.v):

‘Allah Teala şerefinden dolayı bir kadını nikah edenin zilletini, malından dolayı nikah edenin yoksulluğunu, asaletinden dolayı nikah edenin de aşağılığını artırır. Kim ki gözünü yabancıdan çekmek, kendini namahremden korumak ve akrabalık hakkını gözetmek üzere evlenirse, Allah Teala (bu evlenmede) o erkeği bu kadınla ve o kadını bu erkekle mesut eder’ buyurmuşlardır’

Kız ve Erkek Çocuklarını Evlendirirken Anne ve Babanın Görevleri

Kız ve oğlan çocuklarının evlenmelerinde anne ve babanın ve yakın akrabalarının pek mühim vazifeleri vardır. Çocukların bir hayat boyunca mesut bir yuva kurmaları, din ve imanları, şeref ve namusları ile yaşamaları, dünya ve ahiret saadeti ve selameti bulmaları anne ve babanın tam zamanında düşünerek verecekleri karara, irade-i cüziyelerini kullanışlarına, tutum ve davranışlarına bağlıdır.

Onun için anne ve babanın yavrularına son vazifeleri olan evlendirme işlerini yaparken çok düşünmek, etraflıca sorup soruşturmak, düşünerek hareket etmeleri lazımdır.

Aksi halde anne ve babaların cahilane hareketleri ile çocuklarını maddi ve manevi ızdıraplara, çeşitli felaket ve sefalete düşmelerini mes’uliyetlerini omuzlarında kalır.

Talak (boşama hakkı) şer’an erkeğin üzerinde olup, kadın erkeğin emrinde bulunduğundan evlenme işindeki durumu oğlan evladından daha mühimdir. Bilhassa zamanımızda bu hususa pek dikkat etmelidir. Kız evladı en kıymetli, mühim ve şerefli bir emanettir.

Bu emaneti anne ve babalar münasibi gelince, emsali, taliplisi bulununca hemen vermeli, nikahı hususunda acele ederek emaneti sahibine teslim edip, yerine yerleştirmeli ve bu sorumluluktan kurtulmalıdır.

Ne yazık ki çok kimseler kızlarının münasip taliplisi geldiği halde makam ve mansıba, servet ve zenginliğe aldanarak, amir, memur ve zengin bir yere vermeyip bekletirler. Sonunda ise çeşitli felaketlere sebep olmuş olurlar. Ya kızları başka biri ile dolaşır, anne ve babayı rüsvay eder veya kızı yaşlanarak evde kalır veyahut da sonu da kötü bir yere düşer de geçimsizliğe, türlü felaketlere maruz kalır ve sonu çaresiz bir pişmanlık olur.

Onun için Peygamberimiz (s.a.v)

Üç şeyde acele ediniz. Beş vakit namaz, cenaze ve nikahı gelen kız münasibi bulunduğu zaman buyurmuşlardır.

Yine;

Size dininde ve huyundan memnun olduğunuz bir kimse kız istemeye gelince, ona kızınızı veriniz. Eğer yapmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat çıkar

Ya Resulüllah! Eğer onda fakirlik ve asaletsizlik varsa?

Size, dindarlığını ve huyunu beğendiğiniz bir adam kız istemeye gelince onu evlendiriniz buyurdu ve bunu üç defa tekrar etti.

Kız Çocuğunu Dinden İmandan Haberi Olmayan Birisi ile Evlendirmek

Bir kimse zenginliğe tamah ederek veya makam ve mevkisine bakarak kız evladını dininden imanından haberi olmayan fasık bir kimseye verirse, böyle anne ve baba kız evladını manen katletmiş, dünya ve ahiret selamet ve saadetini yıkmış olur.

Böyle anne ve babalar hakkında da Peygamber Efendimiz (s.a.v);

Her kim ki kızını fasıklardan birine nikahlarsa o kimsenin üzerine günde bin kere lanet iner. Ameli semaya yükselmez, duası müstecab olmaz, farz ve nafile ibadeti kabul olmaz buyurmuşlardır.

Her kimse ki kızını fasık bir kimse ile evlendirirse kat’i rahim etmiş (akrabalık hakkına zarar vermiş) olur buyurmuşlardır

Anne ve baba kız ve oğlan çocuklarını evlendirirken; mesleğini, kabiliyetini, istidatını, niyet ve arzularını göz önüne alarak hareket etmelidirler. Çünkü kız olsun erkek olsun istekler, istidatlar farklıdır. Eğer bu hususlar göz önüne alınarak hareket edilmezse sonunda pişmanlık duyulmuş olur

Kaynak: Osman Karabulut / İslam’da Evlilik Ve Mahremiyetleri / bkz: 17-19

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı