Kitaplara İman Etmek

Konularına Göre Kur’an Ayetlerinin Yüzdelik Dağılımı

sponsor

Kur’an’da yer alanKıssalar ve Tarihi Hakikatlerin’ çeşitli maksatlarının olduğunu; bunların ibret ve öğüt vasıtası, terbiye ve örneklik aracı olduğunu da ifade etmektedir. Konu ile ilgili en önemli ve muhtevalı tasnifi yapan Mehdi Bazergan’dır. O, hangi asli konu veya tali konuların Kur’an Muhtevasında ne kadar önem ve değere sahip olduğunu yüzdelik oranlarıyla birlikte çeşitli tablolar halinde göstermektedir.

1-► Hz Peygamber’in risaleti (tevhid, uluhiyet, nübüvvet, vahiy, Kur’an-ı Kerim, Yahudilerle, Hristiyanlarla ve müşriklerle cidal bahisleri) ile ilgili ayetler Kur’an’ın % 30’u veya 1920 ayet

2-► Kıyamet, ölüm ve ahiret hayatına yönelik ayetler, Kur’an’ın % 25,5’i veya 1640 ayet

3-► Geçmiş Peygamberlerin risaleti ve bu peygamberlerin ümmetlerinin kaderi (önceki milletlerin akıbeti, kıssalar, tarihi olay ve tarihi haberler) ile alakalı ayetler, Kur’an’ın % 23,5’i veya 1500 ayet

4-► İslam ümmeti ve ehl-i kitaba dair ayetler (Hz Peygamber’in çağdaşları ve ümmetiyle olan münasebetleri,genel anlamda mümin-Müslümanlar, Münafıklar ,kafirler ve ehl-i kitap konuları) Kur’an’ın %11,7’si veya 736 ayet

5-► Ahkam-dini hükümlere ilişkin ayetler (terbiyevi, ahlaki ve fıkhi bağlamlarda) Kur’an’ın % 7’si veya 456 ayet

6-► Cihat konusuna yönelik ayetler, Kur’an’ın % 4’ü veya 260 ayet

7-► İnsanın yaratılışı ve özellikleri, şeytan ve cin bahisleri ile ilgili ayetler, Kur’an’ın % 3’ü veya 190 ayet

8-► Hz Peygamber’in ailesi ve zevcelerine ilişkin sınırlı sayıdaki ayetler Kur’an’ın % 0,35′ veya 22 ayet

Kur’an-ı Kerim ile Kitab-ı Mukaddes arasında, muhteva ve üslup yönünden benzerlikler yanında önemli farklılıklar da vardır.

Başka bir ifadeyle, Kur’an’la Kitab-ı Mukaddes arasında farklılıkların yanında başka kıssalar olmak üzere bazı konularda benzerlik ve paralellikler de vardır.

Özellikle kainatın ve insanın yaratılışı, cennetten çıkarılışı, Nuh tufanı, Hz İbrahim, Hz İshak ve Hz Yakup, İsrailoğullarının tarihi, Hz Yusuf, Hz Musa ve onun Firavun’la mücadelesi, Mısır’dan çıkış, İsrailoğullarının çöldeki hayatı, buzağıya tapma, Talüt (Saul), Hz Davut ve Hz Süleyman, çeşitli peygamberlerin tebliğ faaliyetleri, Hz Zekeriyya ve oğlu Hz Yahya, Hz Meryem ve oğlu Hz İsa ile havarileri gibi konular, Kitab-ı Mukaddes’le Kur’an’da ortak konulardır.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Kur’an’ın Nüzülünün 1400. Yılı Anısına Diyanet İlmi Dergi Kur’an Özel Sayısı / bkz: 306-307

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı