Ahiret Hayatına İman

Kur’an-ı Kerim’de Ahiret Hayatı

sponsor

Ahiret, Kur’an da dünya hayatından sonra sonsuz yeni bir hayat boyutuna ad olarak kullanılmıştır.

Ahiret terimi kelami esaslarda şöyle tarif edilmiştir: Ahiret kıyametin kopmasından sonra başlayıp ebediyyen devam edecek olan ikinci hayattır ki, ba’s (öldükten sonra dirilme), haşr, hesap, mizan, şefaat, sırat, cennet, cehennem gibi bütün olay ve aşamaları içine alır.

Esasında her insanın ölümüyle, o insanın ahireti başlamakta ve ebediyete kadar devam etmektedir. Buna göre insanların bir kısmı hayatın dünya boyutunu yaşarken, diğer bir kısmı da ahiret boyutu içine giriş olmaktadır.

Öldükten sonra dirilme ve insanın yapmış olduklarından dolayı hesaba çekilmesi meselesi çok eski zamanlardan beri insan aklını meşgul eden konulardan bir tanesi olmuş, kabul veya red noktasında düşünceler birbiriyle çarpışıp durmuştur.

İnsanlık tarihi, diriliş ve ahiret hayatı konusunda ilgili farklı görüş ve tutumlara sahne olmuştur. Asli fıtratını muhafaza edememiş kimselere bir ölçüde en garip gelen şey, bir peygamberin öldükten sonra yeniden diriltileceğini bildirmesi olmuştur.

İçinde yaşadığı hayat mucizesi, fıtrat çizgisinden uzaklaşan beşere, bir sonraki hayatın daha kolay ve daha basit olabileceği gerçeğini çoğu zaman ilham etmemiştir. Esasen sürekli her şey ve hadise bu hakikati haykırmakla birlikte bu tip insanlar kendilerini sefalete, gaflete saldıklarından, duymamış ve duymak istememişlerdir. Bunun için de pek çok insan ahiret karşısında kendilerini uyaran insanlara karşı sırtlarını dönmüşler neticede;  her an biraz daha yaklaşmakta oldukları kıyametin ve arkasından gelecek olan yeni bir hayatın vuku bulmayacağı vehmine kapılıp inkar yolunu tutmuşlardır. Kur’an, insanların içine düştüğü bu durumu ifade sadedinde şöyle der : “Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda şüphe yoktur. Fakat insanların birçoğu buna inanmazlar (1)”

Allah’a inanmayan kimse Kur’an ayetini inkar ettiği için kafir olur:

“… Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse o tam manasıyla sapıtmıştır (2)” mealindeki ayet bunu açıkça belirtmektedir.

Kur’an-ı Kerim‘in pek çok ayetinde dünya hayatının geçici, ahiret hayatının ebedi olduğu, insanların dünyanın geçici zevklerine ve aldatmacalarına kanmamaları, daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret mutluluğunu yakalamaları gerektiği vurgulanmaktadır Bununla birlikte Kur’an dünya hayatının da ihmal edilmemesi gerektiğini, çünkü ahiretin dünyada kazanılacağını, ahirette mutlu olmanın dünyadaki yaşayışa başlı bulunduğunu ifade etmektedir.

a-) Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası /bkz: 168-169
b-) Türkiye Diyanet Vakfı / İlmihal / C:1 / bkz: 118
1-Mü’min Süresi 59 – 2-Nisa Süresi 136

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı