Kitaplara İman Etmek

Kur’an-ı Kerim’in Gönderiliş Amacı ve Muhtevası

Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı insanların inançlarını düzeltmek, ahlakını güzelleştirmek, dünya hayatlarını düzene koymak: ilahi irade, rıza ve düzene uygun bir dünya hayatından sonra ve bu sayede onlara ebedi saadetlerini kazandırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için:

a-) Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır.

b-) Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının, “yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah” olduğunun bilinmesine bağlıdır.

c-) Bu iman, bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükafat ve ceza vaadi gerekir. Kur’an-ı Kerim’e giriş mahiyetinde olan

Fatiha süresinin başından yevmü’d-din”e kadar bu hususların birincisi.

► Mustakim”e kadar ikincisi ve

► Buradan sonuna kadar da üçüncüsü veciz bir şekilde ifade edilmiştir

Üçüncü kısımda mükafat ve ceza vaadi ile-konuları desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret alınması sağlamak üzere verilen Kur’an kıssalarının özü yer almış bulunmaktadır.

Kur’an-ı Kerim‘in bilgi. irşad ve talimatla ilgili bütün muhtevası “bilinmesi ve inanılması gerekenlerle yapılması gerekenler” diye ikiye ayrılabilir.

Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb alemi hakkında bilgilerle öğütler. misaller. hikmetler ve kıssalar vardır.

İkincisinde ise ibadetler ve hayat düzeni gibi ameli ve ahlaki hükümler, öğretiler yer almaktadır

Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı ve muhtevası hakkında özlü bilgi veren Şah Veliyyullah şunları ifade etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in geliş amacı Araplar’ın ve başka kavimlerin, göçerlerin ve yerleşiklerin, hasılı bütün insanların nefislerini terbiye etmektir. Kur’an’ın doğrudan (lafzi mantuku) ifade ettiği bilgiler beş bölüme ayrilabilir

1-► İbadetler, sosyal, hukuki ve siyasi hayatla ilgili hükümler (farzlar. vacipler, menduplar, mübahlar, mekruhlar, haramlar…). Bu konulardaki bilgilerin açıklanıp geliştirilmesini fıkıhçılar üstlenmişlerdir

2-► Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler ve münafıklardan ibaret bulunan doğru yoldan sapmış dört grupla mücadele bilgisi. Bu bilginin açıklanması kelamcılara aittir

3-► Yer ve göklerin yaratılması, Allah’ın kemal sıfatlarının açıklanması ve kullara gerekli bulunan diğer bilgilerin ilham edilmesi kabilinden olan ilahi nimet ve lütuflarin (alaullah) hatırlatılması

4-► İnsanlık tarihi boyunca itaat edenlerin ödüllendirilmesi ve isyan edenlerin cezalandırılmasıyla ilgili olayların (eyyamullah) bilgisi.

5-► Ölüm ve sonrasıyla ilgili bilgiler. Bu bilgileri, ilgili hadislerden de yararlanarak detaylandırrma işini de vaiz ve eğitimciler üzerine almışlardır

Bazı tefsirciler Kur’an-ı Kerim’in muhtevasıyla ilgili olarak aşırıya kaçan açıklamalar yapmışlar, beşerin Kur’an’dan önce ve sonra elde ettiği ve edeceği bütün bilgilerin bu kitapta bulunduğunu ileri sürmüşler. bu abartılı iddiayı haklı göstermek için zorlama ürünü açıklamalara girişmişlerdir. İşin doğrusu şudur ki:

Kur’an-ı Kerim’in asıl muhtevası. yukarıda açıklanan ve amacını gerçekleştirmek için zaruri bulunan bilgi kümelerinden ibarettir. Bunların dışında çeşitli sürelerde temas edilen bilgiler. verilen örnekler, yapılan benzetmeler asıl muhtevayı açıklamaya, zihin ve gönüllere yerleştirmeye yönelik olup bu ölçüler içinde verilmiştir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Kur’an Yolu / C: I / bkz: 25-27

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı