Kitaplara İman Etmek

Kur’an-ı Kerim’in Yazılması ve Korunması (diyanet)

sponsor

Geldiği zamandan itibaren kıyamete kadar bütün insanlığa hitap edeceği. onları hak dine, Allah’ın razı olduğu hayat tarzına davet edeceği, Allah tarafından bu maksatla gönderildiği için Kur’an-ı Kerim’in değiştirilmeden korunması, geldiği gibi insanlığa sunulması gerekiyordu. Allah Teala bunu üzerine aldığını, kullarına gerekeni yaptırarak kitabı koruyacağını yine kitabında şöyle bildiriyordu:

“Kesin olarak bilesiniz ki bu vahyi kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz” (Hicr 19). “Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın” (A’la 6). “Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma! Onu zihninde toplama ve onu okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak da elbette bize aittir” (Kıyame 16-19). Hz. Peygamber, kendisine vahyedilen ayetleri unutmamak, hemen hafızasına almak için -ayetin vahyedilmesi sürerken- tekrarlamaya çalışıyordu. Bu ayetler vahyedilerek kendisine, Allah tarafından şu teminat verildi: Onu sana okutacağız hafızanda toplayacağız, yani ezberlemeni sağlayacağız, anlaşılmadık yer kalmayıncaya kadar gerekli açıklamaları yapacağız

Allah’ın son kitabını koruma vaadi şu tedbirlerle gerçekleşmiştir

Hz. Peygamber ve bir kısım ashabı tarafından tamamı, diğerlerince de çeşitli kısımları ezberlenmiştir

Hz. Peygamber’le Cebrail, yine Hz. Peygamber’le bazı sahabiler, keza bir kısım sahabe kendi aralarında Kur’an’ı karşılıklı okumuşlar, birinin ezbere okuduğunu diğeri dinlemiş ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak doğru ve sağlam ezberlemeyi sağlamışlardı

Ayetler geldikçe Hz. Peygamber tarafından vahiy katiplerine, ileride mushaf haline getirildiğinde riayet edilecek sıra bildirilmek suretiyle yazdırılmış ve yazılan metin titizlikle muhafaza edilmiştir. Ayrıca sahabenin de ellerinde yazılı parçalar bulunuyordu.

Kur’an’ın nuzülü tamamlandıktan kısa bir müddet sonra (Hz. Ebûbekir’in halifeligi sırasında) Hz. Peygamber tarafından bildirilen nihai sıralamaya göre bütün parçalar birleştirilmiş ve yeniden yazılarak koruma altına alınmıştır.

Hz. Osman’ın halifeliği döneminde Kur’an hattının standardize edilmesi suretiyle oluşturulan ana metinden yeni nüshalar kopya edilerek İslam dünyasının başlıca merkezlerine gönderilmiştir.

Kaynak: Diyanet Yayınları (DİB) / Kur’an Yolu / C: I / bkz: 18-19

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı