Kitaplara İman Etmek

Kur’an-ı Tefekkür Ederek Okuyun. Aksine….

sponsor

“Apaçık bildiren kitaba yemin olsun ki, Muhakkak biz onu, bir mübarek gecede indirdik (1)”, “İşte bu kitap ki, bunda bir kuşku yoktur, müttakiler için bir hidayettir (2)”. Şüphesiz ki “Bu kitabın indirilmesi o (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi) aziz ve hakim Allah tarafındandır (3)”.

Ve bu kitap “Bu, kendisiyle insanları uyarman ve müminlere de bir öğüt ve irşad olması için sana indirilen bir kitaptır (4)”. O zaman “Ey insanlar! Siz, Rabbiniz tarafından size indirilen vahye tabi olun (5)”.

Şüphesiz ki “Rabbinin sözü doğruluk ve adaletce tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir. bilendir (6)”. O “Öyle bir kitaptır ki batıl ona ne önünden, ne ardından, hiç bir taraftan yol bulamaz. (Tam hüküm ve hikmet sahibi, bütün hamdlerin ve övgülerin sahibi) o Hakim ve Hamid tarafından indirilmiştir (7)” ve “Bu kitap; bilen, anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitap olup, Arap diliyle olan bir Kur’an‘dır, okunan bir derstir (8)”

“Yok, yok! gördüğünüz alemlere yemin ederim! Ve göremediğiniz alemlere yemin olsun ki!, Şüphe yok ki, O Kur’an Kerim bir Peygamberin tebliğ ettiği bir sözdür, O, bir şairin sözü değildir, O bir kahinin sözü de değil, (9)”, “Bu kitap rahman ve rahim (olan Allah) tarafından indirilmiştir (10)”

“Eğer bu Kur’anı bir dağ üzerine indirmiş olsa idik elbette onu Allah’ın korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün ve biz o misalleri insanlar için veriyoruz, tAâ ki, düşünüversinler (11)”,

“Şüphe yok ki bu Kur’an, en doğru olan yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere müjde verir ki, onlar için muhakkak bir büyük mükafat vardır (12)”, “İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye Biz Kur’An’da bu gerçekleri farklı üsluplarla beyan ettik. Ne var ki bu, onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi (13)”.

Daha ne zamana kadar Allah’a isyan etmede ve günah işlemede ısrar edeceksin

Bir hedefin, bir gayen var mı? Neyi elde edeceksin, ne kazanacaksın? Yoksa kazanmayı isterken kaybedenlerden mi olacaksın?

Düşünmeyecek misin daha ben ne idim, ne oldum ve ne olucam? Ne için dünyaya geldim, dünyaya, hayata geliş amacım ve gayem ne? Bu soruları daha ne zamana kadar kendine sormayacaksın

Oysa yüce Allah göndermiş olduğu kitabında;

Kur’an-ı Kerim de birçok ayet-i celile de düşünmeyecek misiniz, akletmeyecek misiniz, aklınızı kullanmayacak mısınız? diye sorarken hiç bunları tefekkür edip düşünmeyecek misin.

Okuyup üzerinden geçecek misin? Gerçekten sadece okumakla herşey bitiyor mu?

Nice Kur’an okuyucuları var ki okuyor okuyor ama sinirlendiği anda ne elinde kitap kalıyor, ne kitap da yazan emirler, ne yasaklar nede amel kalıyor. Ağzına ne gelirse, dilini salıverdiği kadar salıyor. Ne sevap ne günah, ne cennet, ne cehennem hiçbirisi aklına gelmiyor. Nerde kaldı Kur’an okuman ve okuduğun Kur’an da ki emir ve yasaklar?

Oysa Allah Resulü (s.a.v) ‘İlim öğrenmek her Müslümana farzdır‘ buyurmadı mı? ve yüce Allah “Bu Kur’An’da Biz her türlü manayı, çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık (14)” buyurmadı mı? ve Rabbin başka bir ayet-i celilede buyurdu “Ve and olsun ki, biz Kur’an’ı düşünülmek için kolaylaştırdık. Fakat düşünen var mı? (15)”

Ve Rabbin O’nu “Dosdoğru bir kitap olarak gönderdi. Ta ki Kendi nezdinde inkarcılar için hazırladığı şiddetli azabı bildirerek onları uyarsın. Makbul ve güzel işler yapan müminleri de güzel bir mükafatla müjdelesin (16)”.

O zaman artık “İster inanın ona, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur’an okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar (17)”.

Nerede kaldı zamanımızda -istisnaları tenzih ederim- secdeye kapanmak, nerde kaldı kıldığı namazın farkında olmak, nerde kaldı namaz kılmak ve diğer ibadetleri yerine getirmek?

Ne oldu ne değişti hayatımız da ki geceleri namaz kılmaktan ayakları ve uykusuz kalmaktan gözleri şişen bir Peygamberin ve ashabından; namazdan, oruçtan vb diğer ibadetlerden haberi olmayan, daha kırkına vardığı halde başı secdeye gitmeyen, bir kelime-i tevhidi bilmeyen ve acaba neden;

Sadece diliyle benim kalbim temiz demekle yetinen bir nesil ve toplum haline geldik?

Ne değişti hayatımızda

Evet bunun cevabını yine Resulüllah (s.a.v) vermiştir ki ‘Ümmetim için en çok korktuğum şeylerden biriside dünya nimetlerinin üzerlerine açılmasıdır’ hadis-i şerifidir ki buda çok doğrudur. İsterseniz bir o zamanın şartlarına bakın, birde bu zamanın şartlarına. Evet o zaman hayat şartları belki daha zordu ve kısıtlıydı ama insanlarda ihlas vardı, Allah sevgisi Allah korkusu vardı. Şimdi ise herşey elimizin altında ama Allah korkusu da Allah sevgisi de boğazımızdan öteye gitmiyor. Yani kısacası yalancıyız yada yalancısınız.

Ve Rabbin sordu ” Kur’an’ı düşünmeye çalışmazlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde onların kilitleri mi var?, Şüphe yok, o kimseler ki,  kendilerine hidayet besbelli olduktan sonra arkaları üzerine dönüverdiler, onlar için şeytan süslemiş ve onları uzunca emellere düşürmüştür. (18)”

“Ve Peygamber dedi ki: Yarabbi! Şüphe yok benim kavmim bu Kur’an’ı büsbütün terk ettiler (19)”

Allah’ın selamı hak edenlerin üzerine olsun…!!!

Kaynak: İsmail Ekinci

(1-Duhan 2-3) (2-Bakara 2) (3-Casiye 2) (4-A’raf 2) (5-A’raf 3) (6-En’am 115) (7-Fussilet 42) (8-Fussilet 3) (9-Hakka 38-42) (10-Fussilet 2) (11-Haşr 21) (12-İsra 9) (13-İsra 41) (14-İsra 89) (15-Kamer 17) (16-Kehf 2) (17-İsra 107) (18-Muhammed 24-25) (19-Furkan’30)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı