Kitaplara İman Etmek

Kur’an İklimi ve Temeli

sponsor

Kur’an aleminin dört temeli vardır

1-► İlkin insanın ‘Allah’ın yeryüzündeki halifesi‘ olarak yaratılmış olduğu esas

2-► İkinci olarak tamamıyla Kur’an’a dayanan ‘ilahi hükümranlık‘ esası

3-► Üçüncüsü yeryüzünün Allah’ın mülkü olduğu ve insana sadece kullanılması için ‘emanet‘ edildiği esası

4-► Dördüncü olarak ‘ilmin Allah’tan bahşedildiği’ esas

1-► İlk esas insanın Allah tarafından seçilmiş ve öylece yaratılmış bir varlık, her türlü eksikliklerine rağmen Allah’ın yeryüzündeki halifesi ve Kur’an’ın emanet diye adlandırdığı hür bir şahsiyete sahip bir varlık olduğunu söyler. İnsanın halife kılınması ancak ilahi hitabı anlama ve eyleme geçirmesi ile açığa çıkar. Muhatab hitaba iradi iştirak ve irtibat ile eşref-i mahluk olur. Bu yüzden halifelik elimize düşen bir hediye değil; olmakta olan, inkişaf eden cevherin ikmal ve itmamıdır. Hem Kur’an hem de hayat gerçek anlamını onda tezahür ettirir.

2-► Kur’an aleminin ikinci esası; insanın Allah’ın hükümranlığına itaat etmesini ve böylelikle ruhani yükselişine engel olan bağlardan azad edileceğini hatırlatır.

3-► Üçüncü esas yeryüzünün Allah’ın mülkü olduğu ve insana emanet oluşudur. Kuşkusuz bu esas önceki iki esasla alakalıdır. Zira emanet kelimesinin kök anlamını oluşturan eminlik ve güvenlik esasen ne olduğumuz ve neye bağlandığımızla ilişkilidir. Bu ilişki Allah’ın mülkü olan yeryüzündeki tüm varoluşsal durumları ihtiva eder. Bu manada insanın kendisine, topluma, evrene ve Yaratıcısı’na olmak üzere çeşitli emanet ilişkilerinden bahsedebiliriz. Ancak burada emanetten kastedilen şey Kur’an’dır. Kur’an okuyup onu hayatına geçirmek ve yaşanılır kılmak emanete riayettir. Hilafetin gerçekleşmesi bu emanetin hakikatini anlamak ve muhtevasını paylaşmakla mümkündür.

Kur’an aleminin dördüncü esası, İlmin kaynağının Allah olduğuna işaret eder. Kur’an-ı Kerim ilmin üç kaynağından bahseder. Bunlar

► Tarih,

► Tabiat ve

► Hayattır.

İnsan nihai gerçekliğin bilgisine ulaşmak için bunların her birine önem vermelidir. İkbal’a göre tabiat, yüce Yaratıcı’nın tezahürü (maifestation) kendi sırrını aksettirdiği ayna, varlığı ve gerçekliğini belirten bir ipucudur. Nitekim Kur’an’da tabiatın incelenmesi ve bu konuda derin derin düşünülmesi gerektiği yönündeki çağrının amacı, tabiatın gerçeğin bir simgesi/işareti olduğu konusunda insanda bir şuur uyandırmaktır. Tabiat olaylarını incelemek, fiziksel olmayan gerçekleri zihnen kavramaya bizleri hazırlar.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Kur’an’ın Nüzülünün 1400. Yılı Anısına Diyanet İlmi Dergi Kur’an Özel Sayısı / bkz: 377-378

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı