Kürsüden Gönüllere Vaazlar

Kur’an ve Sünnete Göre Salih Amel

Muhterem Müminler!

İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu hedefleyen dinimiz, bu gayenin gerçekleşmesi için çalışmayı temel kural olarak getirmiştir. Gayret göstermeden başarı elde etmenin mümkün olmadığını ilan eden Kur’an-ı Kerim, temel ibadetlerin yanında, çalışmayı da ibadet kapsamında ele alarak yarlı işler yapmanın önemini vurgulamıştır. Böylece, insanın yüce Allah’a kulluk etmeyi, tek bir şekil, belirli zaman ve mekanla sınırlandırılmamış, ibadetin, yaratıcı ile insan arasında hiç kesilmeyen bir bağ ve hayatın her anını kuşatan davranışlar bütünü olduğu belirtilmiştir. Öyle ki, kişinin mümin kardeşinin yüzüne tebessüm ile bakması bile salih bir amel olarak nitelendirilmiştir.

Değerli Müminler!

İbadet kapsamında ele alınan salih amel, yüce Yaratıcının hoşnutluğunu kazanmak için yapılan fert ve topluma yararlı her iştir. Kur’an-ı Kerim de; “Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler, yaratılanların en hayırılısıdırlar (1), Erkek veya kadın, kim mümin olarak faydalı işler yaparsa, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve karşılığını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz (2)” ayeti kerimeleri ile faydalı işle yapan kişiler övülmüştür.

İman Edip Salih Amel İşleyenlerin Mükafatı

İman edip salih amel işleyenleri iyilerin arasına koyarız ayeti ile de faydalı işler yapanların iyilik ehli olukları bildirilmiştir.

Bakara Süresinin 177. ayetinde ise, gerçek ehline tavsiye edilen salih amellerin çerçevesi şöyle çizilmektedir:

► “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Gerçekte iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip / dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve söz verdiğinde sözünde duranlar ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır ve muttaki olanlar da bunlardır (4)”

Değerli Kardeşlerim!

İnsana gerçek değeri kazandıran ilim, fikir ve kültüre hizmet etmek de, tüm hayatı kuşatan ve renklendiren en önemli ibadetlerdendir.

Öldükten Sonrada Sevabı Hiç Kesilmeyen Salih Ameller

Hayatı salih amelin en güzel örnekleriyle dolu olan Sevgili Peygamberimiz; İnsan yetiştirmeyi, ilme ve insanlığa hizmet etmeyi, sevabı hiç kesilmeyen salih ameller olarak nitelendirmiştir. Allah Resulü, bize ışık tutan bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

İnsan, ölünce ardından amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesnadır ki onlar sebebi ile kişiye iyilik yazılmaya devam eder. Bunlar:

Sadaka-i Cariye

İstifade edilen ilim ve

Kişinin ardından duacı olacak salih bir evlattır

Muhterem Kardeşlerim!

Bir Müslümanın imanını salih amellerle ibadet anlayışı içerisinde bütünleştirerek bütün davranışlarını güzelleştirmesi gerekir. Hutbemi;

İman ve salih amele vurgu yapan Asr Süresi’nin meali ile bitiriyorum:

► “Asra yemin olsun ki hiç şüphesiz insnalık hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyenlerle, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye denler müstesna”

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Minberden Öğütler / bkz: 240-241

(1- Beyyine Süresi 7. ayet) (2- Nahl Süresi 97. ayet) (3- Ankebut Süresi 9. ayet) (4- Bakara Süresi 177. ayet)

Anahtar Kelimeler: dünya ve ahiret mutluluğu, iman edip salih amel işleyenler, salih amel nedir, faydalı işler, değer bilmek, insan ölünce üç şey hariç ameli kesilir, amel defteri kapanmayanlar ayeti hadisi, salih amel ile ilgili hadisler

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı