İslam'i Bilgiler

Kur’an’da Zikir Ve Bunların Tafsilatı

sponsor

Kur’an’da zikir on şekilde gelir

1-► Mutlak ve mukayyed emir olarak gelir

2-► Bunun zıddı olan gaflet ve isyanı nehyederek gelir

3-► Devamlı ve çok yapmakla felaha erdiren zikir

4-► Zikir ehlinin övülmesine ve Allah’ın onlara hazırladığı cenneti ve mağfireti haber verdiği zikir

5-► Zikirden başkasıyla ilgilenenlerin hüsranının haber verilmesi

6-► Kendini zikredenleri Allah’ın zikretmesiyle karşılık vermesi

7-► Zikrin her şeyden büyük olduğunu hatırlamak

8-► Allah’ın zikri salih amellerin anahtarları kıldığı gibi hatimesi kılması

9-► Zikir ehlinin Allah’ın ayetlerinden faydalananlar olduğunu haber vermesi, onların başkalarından ayrı olarak Ulu’l-elbab (Akıl sahibi) olduğunu haber vermesi

10-► Allah’ın zikri, bütün salih amellerin arkadaşı ve ruhu kılması

Zikrin Tafsilatı Ve Beyanı

1-► Birinci türe gelince: Allah’ın şu ayetlerinde olduğu gibidir: ‘Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin, sabah akşam onu tesbih edin. O size ve meleklerine dua edendir. Karanlıklardan sizi nura çıkarmak için, Allah müminlre Rahim’dir (1). Korkarak ve tazarru duyarak nefsinde rabbini zikret (2).

Bu konuda iki görüş var

a- Sırrında

b- Kalbinde

c- Nefsinin işiteceği kadar dilinle

2-► Zikri zıddından yasaklamaya gelince, şu ayetlerde olduğu gibidir: ‘Sakın gafillerden olma (3). Allah’ı unutanlar gibi olmayınız. Allah da onlara kendilerini unutturdu (4).

3-► Zikrin çokluğu ile kurtuluşa gelince: ‘Allah’ı bol bol zikredin. Belki felaha erersiniz (5)

4-► Zikir ehlinin övülmesi ve güzel karşılık görmesine gelinc : ‘Allah’ı çok çok zikreden erkek ve kadın Müslümanlara Allah büyük bir ecir ve mağfiret hazırladı (6)

5-► Zikirden alıkoyucu şeyin hüsranına gelince: ‘Ey iman edenler! Mallarınız, çocuklarınız, sizi Allah’ın zikrinden alıkoymasın. Kim böyle yaparsa o hüsrana uğrayanlardandır (7)

6-► Allah’ın kendi zikrini zikredenlere bir mükafat kılmasına gelince: ‘Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim; bana şükredin ve beni inkar etmeyin, bana küfretmeyin (8)

7-► Zikrin her şeyden büyük olduğunu haber vermesine gelince: ‘Kitaptan sana vahyolunanı oku ve namazı kıl; namaz fahşayı (çirkin) ve münkeri (kötü) nehyeder, Allah’ın zikri en büyüktür (9)

Bu ayet hakkında dört görüş vardır:

a-► Allah’ın zikri her şeyden büyüktür. İtaatlerin en faziletlisidir. Çünkü ibadetlerin hepsinden amaç, Allah’ın zikrini yerine getirmektir. Öyle ise zikir bütün ibadetlerin sırrı ve ruhudur

b-► Siz onu zikrederseniz, O da sizi zikreder, O’nun sizi zikretmesi, sizin O’nu zikretmenizden daha büyüktür. Buna göre masdar faile, birinciye göre de mef’üle izafe edilmiştir.

c-► Allah’ın zikri, beraberinde fahşa ve münker olmaktan daha yücedir. Bilakis zikir tamam olunca her hata ve masiyet silinir, yok olur.

İbn Teymiyye bu ayetin tefsiri hakkında şöyle demiştir:

1-► Namaz, fahşa ve münkerden nehyeder

2-► Namaz, Allah’ın zikrini içerir ve kapsar. Namazın Allah’ın zikrini içermesi fahşadan ve münkerden nehyetmesinden daha büyüktür.

Hayırlı ve Salih Amel Biriktirin. Çünkü…

 

Sadi Şirazi Sözleri 3. Bölüm

Kaynak: İbn Kayyım el-Cevziyye / Medaricu’sSalikın / bkz: 839-840

(1- Ahzab 41-44) (2- A’raf 204) (3-A’raf 204) (4- Haşr 19) (5- Enfal 45) (6- Ahzab 9) (7-Münafikun 9) (8- Bakara 252) (9- Ankebut 45)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı