Kitaplara İman Etmek

Kur’anı Kerim’in Korunması

sponsor

Kur’an-ı Kerim’in Gökyüzünde Korunması

Göklerin düzenini koruyan, bu arada da vahyin herhangi bir müdahaleye maruz kalmadan peygamberlere ulaşmasını sağlamak için vahiy yollarını cin ve şeytanlardan temizleyen güçlerle ilgili Kur’an da yedi ayet vardır. Bunlardan ikisinin özel korumadan yani vahiy yollarının cin ve şeytanlardan temizlenmesinden (1), diğerlerinin de genel bir korumadan (2) söz ettiği söylenebilir. Vahiy yollarının korunmasıyla ilgili ayetler şöyledir: ‘Doğrusu biz (cinler, göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Halbuki (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev huzmesi bulur (3).

Görüldüğü gibi bu ayetler Hz Peygamber’e vahiy indirilirken gökyüzünün vurucu, delici şihablarla ve diğer sert bekçilerle doldurulduğunu, artık bundan böyle göklerden haber dinlemeye ve vahye müdahaleye kalkışan cinlere bu şihabların atıldığını bildirmektedir.

Hatta rivayet edildiğine göre o sıralarda bu olaylar o kadar çok vuku bulmuştu ki; bunları gören Araplar, göğün sonunun geldiğini sanarak hayvanlarını serbest bırakmış ve kölelerini azad etmişlerdi. Tabiatıyla bu durum da, insanın aklına şu soruyu getirmektedir:

Hz Muhammed (s.a.v)’in peygamber olarak gönderilmesinden önce;

Göklere çıkıp onun bazı kısımlarında oturan, dolaşan ve gaybla ilgili haberler toplayan cin ve şeytanlar, Kur’an vahyi inmeye başladıktan sonra bundan neden menedilmişlerdir?

Kanaatimize göre bu yasaklama, uzay cin ve şeytanlarının vahye müdahalesini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Tamamen özel bir koruma olarak görünen bu yasağın Kur’an öncesi ilahi vahiyler için de söz konusu olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak Kur’an vahyi için öngörüldüğüne göre diğer ilahi kitapların indirilişlerinde de aynı uygulamanın mevcut olduğunu düşünmek gerekmektedir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Kur’an’ın Nüzülünün 1400. Yılı Anısına Diyanet İlmi Dergi Kur’an Özel Sayısı / bkz: 32-33

(1-Cin 8-9) (2-Hicr:18) (3-Cin 8-9)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı