Kadın İlmihali

Kürtaj Yaptırmak

sponsor

Kürtaj Yaptırmak Caiz midir?

Soru: Anne karnında teşekkül eden ceninin, kürtaj adı verilen tıbbi bir operasyonla aldırılması caiz midir?

Cevap:Doğum kontrolü ve buna bağlı olarak kürtaj işleminin batı ülkelerinde yayılması İngiliz iktisat bilgini ve bir Anglikan rahibi olan Thomas Robert Malthus‘un (1766-1934) öne sürdüğü gıda maddelerinin artan dünya nüfusunu besleyemeceği endişesine dayanır. Bu teoriye göre, dünya nüfusu sürekli artmakta fakat beslenme kaynakları sabit kalmaktadır. Bu durum giderek dünya toplumlarını açlığa götürür. Malthus teorisi doğu ve batı da eleştirilere uğramış ve yersiz bir endişeden ibaret olduğu öne sürülmüştür.

Malthus’un yoksulluk ve aç kalma endişesi, İslam’ın rızık inancı ile çelişir. Dünyada ki bütün canlıların rızkını yüce Allah tekeffül etmiştir. Belki rızkı arayıp açığa çıkarmak, çalışarak ve yeni teknolojiler kullanarak beslenme kaynaklarını sürekli geliştirmek insanın görevidir. Nitekim ıslah, gübreleme, sulama vb yöntemlerle tarım alanında verimin bir anda bir kaç katına çıkarıldığı ve yeni yapılan baraj, gölet ve sulama tesisleri ile yüzyıllardan beri tarım dışı kalmış olan alanların tarıma kazandırıldığı günlük görülen değişimlerdir.Bunlar Allah Teala’nın Razik (Rezzak),Rahman ve Kerim sıfatlarının dünyadaki fizik ortama yansımasından başka bir şey değildir.

Kur’an da şöyle buyrulur: ‘Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait olmasın. Allah onun durduğu ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitaptadır (1). Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz besliyoruz. Onları öldürmek büyük bir suçtur (2)’. Hz Peygamber (s.a.v) bir hadislerinde; ruh üflenmeden önce ceninin işleyeceği ameller, rızkı, eceli, bedbaht veya mesut olacağı hususlarının ezeli ilimden ceninin biyolojik yapısına bir melek aracılığı ile iletildiğini bildirmiştir.

Anne karnındaki ceninin düşürülmesini yasaklayan doğrudan bir ayet veya hadis yoktur. Ancak gebe kadının dövülmesi veya öldürülmesi durumunda ölü olarak düşen cenin için gurre denilen bir ceza sünnette sabittir.

Gurre Ne Demek?

Gurre: Diyetin yirmide biri (20/1) kadar bir tazminat cezasıdır.

Cenin anne karnında uzuvları teşekkül edinceye kadar (müstebinu’l-hılka dönemine kadar) bir kan pıhtısı hükmündedir. Bu dönem ceninin 1,5-2 aylık oluşuna kadar sürer. Bu dönemde hastalık, çevrenin ahlaksızlığı veya şiddetli yoksulluk gibi özürler bulununca ceninin ilaçla veya başka bir yöntemle düşürülebileceğini yukarıda açıklamıştık.

Uzuvların teşekkül etmesinden ruh üfleninceye kadar olan dönemde sebepsiz yere ceninin düşürülmesi ise hem caiz değil ve hem de gurre cezasını gerektirir. Ancak kadının frengi, kanser, felç ve kalp hastalığı gibi doğum yapmasını riske sokan ya da annenin hayatını tehlikeye sokan hastalıklar varsa, bunlar çocuğun aldırılması için özür sayılır.

Sonuç olarak; Eşlerin çocuk teşekkül ettikten sonrası için çare arayacakları yerde, daha önce tedbir almaları daha uygundur ki bunu spiral takmak yani gebeliği engellemek adlı yazıda açıklamıştık. Ancak bununla birlikte istenmeyen gebelikle karşılaşan, yukarıda belirttiğimiz şartlar gerçekleştiği takdirde, ceninin düşürülmesi yoluna gidilir. Cenin özellikle yaratılışının belirsiz olduğu 1,5-2 aylık dönemde bir kan pıhtısı hükmündedir.

(Haşiye: Siz ihtilaftan kurtulmak veya tehlikeye düşmemek için korunun etrafında dolaşmayın. Yani böyle bir yola başvurmayın. Özellikle de 1,5-2 aylık dönemden sonra)

Kaynak: Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 552-553

(1-Hud 6) (2-İsra 31)

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı