Hayatın İçinden

Mehmet Akif Ersoy’un Kısa Ve Güzel Şiirlerinden Bir Kesit

Nihayet neyse idrak ettiğin şey ömr-ü faniden (1)

Onun bir aynıdır mutlak nasibin ömr-ü saniden (2)

Hatadır ahiretten beklemek dünyada her hayrı::

Öbür dünya bu dünyadan değil, hem hiç değil, ayrı.

Sen ey sersem ki ‘üç günlük hayatın hükmü yok’ der de,

Sanırsın umduğun amadedir ferda-yı mahşerde,

Ne ekmiştin ki mahsul istiyorsun bir de ferdadan ?

Senin meşru olan hakkın; bugün hüsran, yarın hüsran !

Eğer maksudu ancak ahiret olsaydı Yezdan’ın;

Ne hikmet vardı ibdaında hiç yoktan bu dünyanın ?

Ezel’ den ayrılan ruhun nişimen-gah-ı bakisi (3)

Ebed’ iken yolda eşbahın niçin olsun mülakisi ?

Eles’ in arkasından gelmesin cennet, cehennem de,

Neden ervaha tekrar imtihan olsun bu alemde ?

Demek, dünya değil pek öyle istihfafa şayeste;

Demek, bir feyz-i baki var, bu ömrü vabeste (4)

Diyorlar ‘Kainatın aslı yoktur, çünkü fanidir’

Evet,fanidir amma, bir nazardan cavidanidir.

Süreksizmiş hayat… Olsun ! Müebbed zevki, husranı;

Onun bir sermediyettir bu haysiyyetle her anı.

‘Cihanın aslı yoktur, çünkü fanidir’ diyen sersem,

Ne der ‘öyleyse hilkat pek abes bir şey çıkar’ dersem ?

Nedir dünyaya gelmekten garaz, gitmek midir ancak ?

Velev bir anlamak hırsiyle olsun,yok mu uğraşmak ?

Ganimettir hayatın, iğtinam et, durma erkenden,

Yarın milyonla feryad olmasın enfas-ı ma’duden ! (5)

Bu alem imtihan meydanıdır, ervah için madam,

Demek; insan değilsin eylemezsen durmayıp ikdam.

Neden geçsin sefaletlerle, haybetlerle,ezmanın ?

Neden azmin süreksiz, yok mudur Allah’a imanın ?

Çalış, dünyada insan ol, elindeyken henüz dünya;

Öbür dünyada insanlık değilmiş yağma, gördün ya !

Dilinden ahiret hiç düşmüyor ey Müslüman, lakin,

Onun hakkında atıl bir heves mahsulü idrakin !

Bu mevnunane vehminden şifayab olmadan, şayet,

Gidersen böyle sıfır-ul yed, kalırsın son sıfır-ul-yed (6)

Hayalet arkasından koştuğun yetmez mi hey şaşkın ?

Senin hala hakikatden nedir iğmaz için hakkın ? (7)

Bu alem, şöyle bir rü’ya imiş, yahut muvakkatmiş

Evet ukbada anlarsın ne müthiş bir hakikatmiş !

1-) Ömr-ü Fani: Fani ömür, gelip geçici hayat
2-) Ömr-ü Sani: İkinci ömür, ebedi hayat
3-) Nişimen-gah-ı Baki: Daimi ikamet yeri
4-) Feyz-i Baki: Daimi bir feyiz: Vabeste:Bağlı
5-) Enfas-ı Ma’dude: Sayılı Nefesler
6-) Sıfr-ul-yed: Eli bomboş,sıfıra sıfır elde sıfır
7-) İğmaz: Göz Yummak.

Kaynak: Mehmet Akif Ersoy / Safahat / bkz: 315-316

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı