Meleklerin Varlığına İman

Meleklere İmanın Vucübu

sponsor

Melekler bizim zahiri duyularımızla algılanabilecek maddi bir yapıya sahip olmamaları yönüyle gayb alemine ait varlıklardır. Bunun için de haklarında duyularla değil, peygamberlerin verdikleri haberlerle bilgi sahibi olunur.

Yüce Allah! Gaybın son habercisi son peygamberi Hz Muhammed‘e (s.a.v) vahyetmiş olduğu kitabında, bize meleklerden bahseder ve onların varlığına inanmayı iman esasları içinde zikreder. Nitekim Yüce Allah buyuruyor ki; “Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. (buna) müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler (Bakara Süresi 285)”

Meleklere İnanmamak ve Varlığını İnkar Etmek

Meleklere inanmayan kişi, ilgili ayetlerin hükmünü inkar ettiği için iman etmiş sayılmaz. Esasında meleklere inanmamak, dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygamberin getirdiği kitabı ve tebliğ ettiği dini inkar etmek anlamına gelir. Çünkü din, peygamberlere melekler aracılığıyla bildirilmiştir. Nitekim Kur’an da şöyle buyrulur; “… Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, o artık tam bir dalalet içine düşmüş demektir (Nisa Süresi 136)”

Melekleri Neden Göremeyiz?

Melekleri hakiki mahiyetleri ile göremememiz ve 5 duyumuzla hissedemeyişimiz, onların yok oldukları iddiasını gerektirmez. Duyu organlarımızın maddi alemde kendi dahi hissedemedikleri pek çok şey vardır. Kulağımız çok tiz ve çok pes sesleri işitmez. Bugün varlığı aletlerle tespit edilen ışık dalgalarının hepsini, hele röntgen ve ültraviyole ışınlarını gözle görebilseydik, dünyayı şimdikinden çok başka şekilde tanıyacaktık. Biz daha kendi alemimizdeki tezahürlerin hakikatına vakıf değilken, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı namütenâhî alemlerdeki namütenahi hadiselerin varlığını nasıl inkar edebiliriz?

Demek ki bir şey’i gözle görememek, o şey’in yok olduğuna delil olmaz. Gözle göremediğimiz pek çok şey var ki, o şey’in vücudunu aklımızla, ilim ve tecrübe ile, deneylerle kabul ediyoruz. İşte, melekler de gözle göremediğimiz halde, varlığını kabul ettiğimiz nesnelerdendir

a-) Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslüman’ın Yol Haritası / Sayfa: 90-91
b-) Turan Yazılım / Mürşit 5 / DVD / İlmihal / M.Dikmen

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı