Bilgi Kütüphanesi

Mezhep Çeşitleri

sponsor

Mezhepler ikiye ayrılır:

1-► Fıkhi mezhepler,

2-► İtikadi mezhebler

Fıkhi Hak Olan Mezhebler 4’e Ayrılır

1-► Hanefi mezhebi,

2-► Maliki mezhebi,

3-► Şafii mezhebi,

4-► Hanbeli mezhebi. Bu 4 mezhebin, hepsi de haktır, doğrudur.

Mezhepler Hakkında Hakkında Özet Bilgi

Hanefî Mezhebi

Hanefi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Hazretleridir. İmam-ı Azam, en büyük imam demektir. Asıl adı Numan olan İmam-ı A’zam’ın, künyesi Ebu Hanife’dir. Hicretin 80’inci yılında Kûfe de doğmuş, Hicri 150’de Bağdat’ta vefat etmiştir.

Hanefi mezhebi, önce Irak’ta doğmuş, oradan doğuya ve batıya yayılmıştır. Abbasiler devrinde hakimlerin çoğu Hanefi idi. Anadolu ve Balkanlardaki Türkler arasında, Hanefi mezhebi yaygındır.

Maliki Mezhebi

Kurucusu İmam Malik bin Enes Hazretleridir. Hicri 93 tarihinde Medine’de doğmuş, H 179’da yine Medine’de vefat etmiştir. Maliki mezhebi, önce Hicaz halkı tarafından benimsenmiş ve hacca gelenler vasıtasıyla Kuzey Afrika’ya ve o zaman Endülüs denen İspanya’ya yayılmıştır.

Şafii Mezhebi

Kurucusu İmam-ı Şafii Hazretleridir. İmam-ı Şafii’nin asıl ismi Muhammed’dir. H. 150 tarihinde Gazze de doğmuş, 204 tarihinde Mısır’da vefat etmiştir. Haşimoğulları soyundan gelmektedir. Şafii mezhebi önce Mısır’da yayılmış, sonra kısmen Suriye, Yemen, Irak ve Horasan taraflarına geçmiştir. Bugün Mısır’ın çoğunluğu Şafii’dir. Anadolu’nun güney taraflarında, Suriye ve Irak’ta da Şafii mezhebinde olanlar mevcuttur.

Hanbeli Mezhebi

Kurucusu Ahmed bin Hanbel Hazretleridir. H. 164 tarihinde Bağdat’ta doğmuş, 241 tarihinde yine orada vefat etmiştir. Hanbeli mezhebi daha çok Necid taraflarında tutulmuştur. Halen Necid’de Hanbeli mezhebi hakimdir.

Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5 / İlmihal / M.Dikmen

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı