İslam'i Bilgiler

Mezheplerin Ortaya Çıkış Sebepleri

sponsor

Mezhep Ne Demektir?

Mezhep, gidilen yol, benimsenen metot ve görüş demektir. Dini manada mezhep ise, müctehid bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denir. Aslında Mezhepler arasında esasta hiçbir ayrılık yoktur. Ayrılık, teferruatta, dinin özüne dokunmayan fer’î meselelerdedir.

Ayrıca hiçbir müctehid kendi adına bir mezhep kurmak iddiasıyla ortaya çıkmamıştır. Kur’an ve hadislerden çıkardıkları hükümlerin başkaları tarafından benimsenmesi neticesinde, kendiliğinden o müctehid adına bir mezheb teşekkül etmiştir.

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Peygamberimizin Asr-ı Saadetinde sahabenin bir kısmı devamlı olarak Allah Resulünün yanında kalıyor, Kur’an’ı ve hadisleri ezberliyor, onların manalarını iyice kavramaya çalışıyorlardı. Hazret-i Peygamber’in Kur’an’ın hükümlerini nasıl uyguladığını bizzat görüyor, ayetlerin iniş sebeplerini biliyorlardı.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra, bu sahabeler Mekke ve Medine dışına çıktılar, çeşitli İslam memleketlerine gittiler. Bunlar, gittikleri yerlerde Hicazdakinden farklı örf ve adetlere sahip insanlarla karşılaştılar.

Halk gelip dini meseleleri kendilerine soruyor, onlar da o mesele hakkında Kur’an ve Sünnetin hükmünü bildiriyorlardı. Sorulan mesele hakkında Kur’an’da ve hadiste hüküm bulamazlarsa, o meselede ictihad edip meseleyi açıklığa kavuşturuyorlardı. Sahabe, gittikleri şehirlerde, hem hakim, hem müftü, hem vali, hem muallim durumunda idiler. Bulundukları yerde adeta birer ekol meydana getirmişlerdi. Birbirlerinden çok farklı yerlere dağıldıkları ve farklı örf ve adetlere sahip insanlar içinde yaşadıkları; bilgi, zeka ve kavrayış bakımından da aralarında farklar olduğu için, sorulan meseleler karşısında pek tabi olarak farklı ictihadlar, ayrı görüş ve kanaatlar ortaya çıkabiliyordu.

Bir sahâbînin etrafında toplanan talebeleri, o sahabînin kendisinden sonra da onun sistemi ve metodu doğrultusunda ictihad yapmaya, kapalı olan meseleleri çözmeye, cemiyette yeni ortaya çıkan durumlara hükümler bulmaya çalıştılar. Bu çalışmalar neticesinde, zamanla fıkhi mezhepler teşekkül etmeye başladı. Bazı mezhepler kendilerine fazla taraftar bulamadığı için, zaman içinde kaybolurken; bugünkü 4 büyük mezhep umumun teveccühünü kazanarak kuvvet buldu, yaygınlaştı ve günümüze kadar geldi.

Evlilik Hayatında Mutlu Olmak İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 

Allah’ın İnsanları Terbiye Metodu Nasıldır?

Kaynak= Turan Yazılım / Mürşit 5 / İlmihal / M. Dikmen

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı