Evlilik ve Aile Hayatı

Müslüman Bir Ailenin Özelikleri

sponsor

1-► Aile meşru nikah temeline dayanır. Nikah müessesi bütün semavi dinlerde korunmuş ve evlilikle ilgili bir takım prensipler konulmuştur. İbn Abidin (ö: 1252 /1836) bu konuda şöyle demiştir:

Bizim için Hz Adem döneminden günümüze kadar meşru olmuş daha sonra ve cennette de devam edecek nikah ile imandan daha sürekli ibadet yoktur’. İslam nikahsız olarak bir arada yaşayanların topluluğunu, aile yuvası saymamış ve mensuplarını evlenmeye teşvik etmiştir. Bu arada velilere ve İslam toplumunun yöneticilerine aralarındaki bekarları evlendirme görevi verilmiştir. Nikah gözü ve beli haramdan korur ve müminin üzerinden zina töhmetini kaldırır. Diğer yandan zinanın yayılmasının yol açtığı frengi, bel soğukluğu veya aids gibi hastalıklardan müminler, meşru evlilik yoluyla korunmuş olur

2-► Aile fertlerinin sağlam bir inanca ve günlük hayatta güzel amellere sahip olmaları hedeflenir. İslam bu konuda aile reisine sorumluluk yüklemiştir. Allah Teala şöyle buyurur: ‘Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz (1)’

3-► Anne, baba ve çocuklar arasındaki ilişkiler karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayanır. Hadis-i şerif de şöyle buyrulur:

‘Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra ana-babası onu Yahudi, Hristiyan veya ateşperest yapar’. Diğer yandan çocukların da anne-babaya gerekli sevgi, saygı ve itaati göstermesi gerekir. Özellikle yaşlılık devrelerinde bu daha çok önem kazanır.Allah Teala şöyle buyurur:

‘Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa, öf bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve Rabbim ! Küçüklüğümde onlar nasıl beni yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et diyerek dua et (2)’. Başka bir ayet-i kerime de ise şöyle buyrulur: ‘Biz insana ana-babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme (3)’

4-► Karı-koca arasındaki ilişkiler de karşılıklı sevgi, saygı ve güzel muaşeret esasına dayanmalıdır. Allah’ın Resulü’ne hangi kadının daha hayırlı olduğu sorulunca şu cevabı vermiştir:

“Kocası kendisine bakınca, ona neşe ve sevinç verir; emrederse itaat eder, kendi malı ve özel yaşantısı konusunda, kocasının sevmediği şeyleri yapmaz”. Sonuç olarak, dünya hayatını ömür boyu birlikte yaşamaya karar veren eşler birbirinin değerini bilmeli, karşılıklı anlayış ve fedakarlık içinde İslam’ın belirlediği ilkelere uyarak Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya çalışmalıdır.

Ne kadının ne de erkeğin hayatı çekilmez hale getirmeye hakkı yoktur. Eşlerin geçimsizliğinden özellikle aile içindeki dini yaşantı zarar görmeye başlamışsa, tarafların İslam’ın bu konuda getirdiği önlemleri alma hakkı doğar. Öğüt, hafifçe dövme, yatakta yalnız bırakma, hakeme başvurma ve boşama bunlar arasında sayılabilir.

5-► Aile içinde eve giriş çıkışlarda zile basmak, girince selam vermek, hal-hatır sormak, çocukların ana-babalarına ait yatak odasına izinsiz girmemesi gibi edepler bunlar arasında sayılabilir.

6-► Aile fertleri, günün gerektirdiği bilgi, görgü, edep ve tecrübe ile sürekli bir gelişmenin içinde bulunmalıdır. İslam, müminleri sürekli ilim talebine teşvik etmiştir.K ur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri düşünüp fikir üretir (4), De ki: Rabbim! Benim ilmimi artır (5), Kulları içinde ancak alim olanlar, Allah’tan (gereği gibi) korkarlar (6)”

Sonuç olarak;

Aile içinde çocukların yetişmesi ve eğitilmesi sırasında İslam’ın yüce değerlerinin onlara telkin edilmesi ve bu değerleri alabileceği kurs, okul, sohbet, seminer, kamp, konferans vb yerleri tercihte aile reisinin gerekli istişare ve feraseti göstermesi gerekir. Çünkü, çeşitli eğitim kurumlarında yalnız pozitif ve tabiat bilimleri okuyan gençlik, manevi ilim ve değerlerden habersiz yetişirse, belki diploma sahibi olmakta fakat emanete ehil duruma gelememektedir.

Allah korkusu ve ahiret inancı olmayan bir kimse, hayatta ele geçirdiği makamları ve maddi imkanları kendi kişisel çıkarları için kullanabilmekte ve toplum bundan ciddi yaralar almaktadır. Bu yüzden, günün gerektirdiği bilgi ve tecrübeleri kazanan imanlı gençlik, aynı zamanda sabır, tevekkül, haya, tevazu, edep gibi güzel huyları alır ve kibir, ucub, haset, kin ve yalancılık gibi kötü huyları da bırakırsa, İslam toplumunun özlediği ve ihtiyaç duyduğu emanet ehillere yetişmiş olur.

İşte mümin bir ailenin, çocuklarını böyle bir eğitimden geçirmesi ve ömür boyu güzel ahlak üzere bulunmayı hedeflemesi gerekir. Bu yolda gösterilecek gayretin, sonuç versin veya vermesin, sahibine ecir kazandıracağında şüphe yoktur.

Sadi Şirazi Sözleri 2. Bölüm

 

Sabredilen Hususlar Ve Konular

Kaynak: Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 128-135

(1-Tahrim 6) – (2-İsra 23 / Lokman 14-15) / (3-Ankebut 8) – (4-Zümer 9) – (5-Taha 14) – (6-Fatır 28)

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı