İslam'i Bilgiler

Müslümanlar Müslümanlıktan mı Çıkıyor?

sponsor

İbn Mes’ud (r.a)’den rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“İsrailoğulları arasında dinden sapma, ilk defa şöyle başladı:

Bir adam bir başka adama rastlar ve onun yaptığı bir günahtan dolayı ona:

Bana baksana! Allah’tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et Çünkü bu sana helal değildir, derdi.

Ertesi gün, aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve kendisini yaptığı kötü işten nehyetmediği (engellemediği) gibi, onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti.

Sonra Resûli Ekrem şu ayeti okudu:

“İsrailoğullarından kafir olanlar Davud’un ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi, baş kaldırmaları ve aşırı gitmeleriydi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi! Onlardan çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin onlara ahiret hayatı için hazırladığı şeyler ne kötüdür! Allah onlara gazab etmiştir, onlar azab içinde temelli kalacaklardır. Eğer Allah’a Peygamber’e ve ona indirilen Kur’an’a inanmış olsalardı, onları dost edinmezlerdi, fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir” (Maide: 5/77–81).

Hz. Peygamber bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu:

“Hayır, Allah’a yemin ederim ki, ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız; ya da Allah Teala kalblerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder.”

Resulullah (s.a.v)şöyle buyurdu:

“İsrailoğulları günahlara daldıklarında, alimleri onları nehyettiyse de onlar işledikleri günahları terk etmediler.Bu defa alimleri de onlarla birlikte oturdular, beraberce yediler, içtiler. Bunun üzerine Allah Teala da onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa’nın diliyle onlara lanet etti. Bu onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyle idi.”

Resûlullah (s.a.v)yaslandığı yerden doğrulup oturarak:

“Hayır! Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, onları hakka boyun eğdirinceye kadar bu böyle devam edecektir” buyurdular.

Müslümana Ait Özel Bir Giysi Şekli Var Mıdır?

 

Sadi Şirazi Sözleri 2. Bölüm

Kaynak: Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 81)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı