Nisa Süresi MealiTefsir

Nisa Süresi 5 ve 6. Ayet Tefsiri

sponsor

Nisa Süresinde beş ayet var ki dünya ve içindekilere sahip olmak beni onlar kadar sevindirmez ve mutlu etmezdi

“Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez (1). eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız (2). Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar (3). Biz, her peygamberi -Allah’ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi, Allah’ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı (4). Allah’a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara (gelince;) işte Allah onlara bir gün mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir (5). Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok affedici ve esirgeyici bulacaktır (6)”

Not: İmam Şafii der ki: Allah’ın muradını açıklayıcı konumda olan Resulüllah (s.a.v)’in sünneti de dörtten fazla kadınla bir anda evli olmanın Hz Peygamber (s.a.v)’den başka hiç kimseye caiz olmadığına delalet etmektedir.

Not: Resulüllah (s.a.v): Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin buyurdu. Sahabiler Mehir Nedir? diye sorunca; Allah Resulü (s.a.v)’de; Ailelerinin karşılıklı rızayla üzerinde anlaştıkları miktar demiştir. (Başlık parası olarak düşünmeyin ve anlamayın. Çünkü başlık parası haramdır)

Yetime ve Mallarına Sahip Çıkmak

Nisa Süresi 5. Ayet Meali: Allah’ın geçiminize dayanarak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere (reşit olmayanlara) vermeyin; o mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin.

Nisa Süresi 6. Ayet Meali: Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri (gözetip) deneyin; eğer onlarda akılca bir olgunlaşma görürseniz hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (de geri alacaklar) diye o malları israf ile ve tez elden yemeyin. Zengin olan (veli) iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan da (ihtiyaç ve emeğine) uygun olarak yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah Yeter.

Nisa Süresi 5 ve 6. Ayetin Tefsiri: Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Üç sınıf insan vardır ki Allah’a dua ederler de duaları kabul olunmaz. 

1- Kötü hanımı olup da onu boşamayan adam,

2- Allah (c.c) mallarınızı aklı ermezlere (reşit olmayanlara) vermeyin buyurduğu halde malını aklı ermeze veren adam,

3- Birinden alacaklı olduğu halde bazılarını buna şahit tutmayan kimse

Hz Aişe Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Kalem üç kişiden kaldırılmıştır (bunlara günah yazılmaz)

1- İhtilam oluncaya -veya on beş yaşını dolduruncaya- kadar çocuktan

2- Uyanana kadar uyuyandan

3- Aklı başına gelene kadar deliden

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: III / bkz: 7-15-(19-22)

(1- Nisa Süresi 40. Ayet) (2- Nisa Süresi 31. Ayet) (3- Nisa Süresi 48. Ayet) (4- Nisa Süresi 48. Ayet) (5- Nisa Süresi 64. Ayet) (6- Nisa Süresi 110)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı