Güzel Ahlak, Edep ve Haya

Örnek İnsan Olmak (vaaz tadında)

sponsor

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah, insana akıl ve irade vermiş ve bunun gereği olarak ona bir takım sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumlulukları yerine getirebilmesi için de Peygamber ve kitaplar göndermek sureti ile ona rehberlik etmiştir. “Hiçbir toplum yoktur ki aralarında bir peygamber gelip geçmiş olmasın (1)” anlamındaki ayet bu gerçeği ifade etmektedir.

Peygamberler, örnek ve önder insanlardır. Müminler peygamberleri örnek edinirler, kendileri de insanlara örnek olurlar.

Bu hususu yüce Allah, Kur’an da şöyle ifade etmektedir:

“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır (2)”

Değerli Müslümanlar!

Mümin, imanı, ibadeti, ahlakı ve davranışlarıyla dürüst ve örnek insandır, örnek insan olmak durumundadır. Böyle olmasını isteyen Allah ve Peygamberdir.

Mümin, her şeyden önce Allah’ın birliğine, Hz Muhhamed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna, Peygamber (s.a.v)’in bildirdiklerinin hak olduğuna şeksiz ve şüphesiz iman eden, sonra imanın gereği olarak Allah ve Peygamberin emir ve yasaklarına harfiyen uyan, haram ve günahlardan sakınan kimsedir.

Mümin; Allah’ı ve Peygamberini seven, hayatını Kur’an ve sünnete göre yön verip bu sayede onların sevgisini kazanmaya çalışan insandır.

Mümin; Allah katında kurtuluşa erenlerden olabilmek için

İbadetlerini yerine getiren, faydasız ve boş şeylerden yüz çeviren, zekatını veren, namusunu koruyan, sözünde ve özünde doğru ve doğrulukta örnek olan insandır.

Aziz Müminler!

Mümin, Kur’an’ın ilk emrinin oku olduğunu bildiği için ilme değer veren, bilenlerle bilmeyenlerin Allah katında eşit olmayacağının bilincinde olan, bilgisiyle insanlığa hizmet vermeye gayret eden insandır.

Mümin, Allah’ın verdiği nimetlere şükreden, bir günah işlediğinde derhal tövbe eden, bile bile günah ve hatada ısrar etmeyen, insanlara iyiliği tavsiye edip onları kötülüklerden alıkoymaya çalışan insandır.

Mümin, insan haklarına saygılı olan, bütün insanları Allah’ın kulu olarak gören, geçimli ve uyumlu, insanlara yol gösterici, birleştirici, tefrika ve ayrılıklara prim vermeyen uyanık insandır.

Mümin, alçak gönüllü, Müslümanlara merhametli, insanlar için hayırlı, her işinde Allah’ın rızasını gözeten insandır.

Mümin, haksız yere cana kıymayan, iftira etmeyen, her türlü günahtan kaçınmaya çalışan, din ve toplum için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan insandır

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz ve Sevgili Peygamberimiz, bu niteliklere sahip birer mümin olmamızı istiyor. Öyleyse hayatımızı bu isteğe uygun olarak sürdürmeye çalışalım. Bilelim ki dünya ve ahiret saadeti; iyi bir mümin olmakla mümkündür.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Minberden Öğütler / bkz: 223-224

(1- Fatır Süresi 24. ayet) (2- Ahzab Süresi 21. ayet)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı