Nefis Muhasebesi

Övgüyle Bahsetmek

sponsor

Öven Kişiyi Günaha sokan Şeyler

1-► Bir insanı öven kişi, bazen onun hakkında kesin olarak bilmediği ve bilmesi mümkün olmayan bir şey söyler. Örneğin onun hakkında şöyle der: O takva sahibidir, zahittir. Adamın biri Hz Peygamber (s.a.v)’in yanında bir adamı övünce, Resulüllah (s.a.v) ona defalarca şöyle buyurdu: Yazıklar olsun sana, arkadaşının boğazını kestin. Sizden biri arkadaşını övmek zorunda kalırsa filancayı önemsiyorum ama Allah onu daha iyi bilir, hiç kimseyi Allah’ın önünde temize çıkarmam. Onun şöyle şöyle söylediğini zannediyorum desin. Eğer öyle olduğunu biliyorsa bunları söylesin.

Hz Ömer (r.a); Bir adamı öven birisini işitir ve ona şöyle sorar; Onunla birlikte yolculuk yaptın mı? Adam hayır deyince, onunla birlikte bulunup bulunmadığını sorar. Adam birlikte bulunmadığını söyleyince şöyle der: O’ndan başka ilah olmayan Allah’a yemin ederim ki sen o adamı tanımıyorsun

2-► Başkasını öven adam bazen kantarın topuzunu kaçırır ve işin sonu yalan söylemeye varır. Halid b. Ma’dan şöyle demiştir: Kim şahitlerin huzurunda onda olmayan bir vasıfla bir adamı överse, kıyamet gününde Allah onu kekeme olarak haşreder.

3-► Bazen de kişi bunu yaparken riyaya bulaşır. Çünkü kişi başkasını övmekle onu sevdiğini söyler. Bazen kişinin içinde övdüğüne karşı bir sevgi bulunmayabilir ve söylediği her şeye inanmıyor olabilir. Böyle bir durumda ikiyüzlü ve münafık olur.

4-► Bazen kınanması gereken birini övebilir. Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Fasık birisi övüldüğü zaman yüce Allah gazaplanır. Hasan-ı Basri şöyle demiştir: Kim bir zalimin ömrünün uzun olması için dua ederse, Allah’a isyan edilmesini istemiş olur

Övülen Kişiyi Günaha Sokan Şeyler

1-► Övülen kişide kibir ve kendini beğenme duygusu uyandırır. Bu iki şey ise insanı helak olmaya götürür. Hasan-ı Basri şöyle demiştir:  Bir keresinde Hz Ömer ayaktayken kamçısı yanında duruyordu ve etrafında insanlar vardı. O sırada Carud onlara doğru gelmeye başladı. Bunun üzerine adamın biri dedi ki; Bu gelen Rebia kabilesinin efendisidir. Bu sözü Hz Ömer, etrafındakiler ve Carud işitirler. Carud Hz Ömer’e yaklaşınca onu kamçısıyla dürter. Carud der ki; Aramızda ne var ey müminlerin emiri? Hz Ömer der ki aramızda ne var, söylenen sözü duymadın mı? Carud der ki; duydum, bunda ne var ki? Hz Ömer der ki, bu sözden dolayı kalbine bir şey karışmasından endişe ettim ve kadrini düşürmek istedim.

2-► Kişi hayırla övüldüğünde nefsinden razı olur ve maksada ulaştığını zannederek amel etmekten geri kalır. Nefsini eksik ve kusurlu gören kimse ancak amele dört elle sarılır. İşte bundan dolayı Hz Peygamber (s.a.v): Arkadaşının boğazını kestin buyurmuştur

Hz Ömer (r.a) şöyle söylemiştir: Bir adamı övmek, onu boğazlamak gibidir. Çünkü boğazlanan canlı hareket edemez hale gelir. Bir keresinde adamın biri Hz Ömer’i övünce şöyle der: Beni ve kendini helak etmek mi istiyorsun?

Bil ki, övme fiili bu afetlerden uzak olursa kişiyi övmede bir beis olmaz. Resulüllah (s.a.v) de bazı insanları; Hz Ebu Bekir, Hz Ömer ve diğer bazı sahabesini övmüştür. Ancak övgü sözlerinin doğru ve övülen kişiyi değiştirmeyecek şekilde olması gerekir.

Ölmeden Önce Cenneti ve Cehennemi Görmek

 

Öğrendiklerinizi Uygulamazsanız Aleyhinize Delil Olur

Kaynak: İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C: 1 / bkz: 668-669

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı