Kürsüden Gönüllere Vaazlar

Peygamberimizin Vefatı Esnasında Hz Ebubekir’in Hutbesi

sponsor

Hz Ebubekir devesinin sırtında Sunuh’dan geldi ve Resulüllah’ın hanesine yöneldi. Kızı Aişe’nin evine girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde Hz Peygamber vefat etmişti ve yatağının üzerindeydi. Hz Ebubekir ,Hz Peygamber’in yüzünü açtı, dizüstü çöktükten sonra yüzünü öptü ve ağladı ve ‘İbn Hattab’ın söylediği bir şey değildir. Hayatımı elinde tutana yemin ederim ki Hz Peygamber vefat etmiştir. Ey Allah’ın Resulü! Allah’ın rahmeti senin üzerine olsun. Sen diriyken de ölüyken de ne güzelsin’ dedikten sonra Hz Peygamber’in yüzünü örttü ve süratle mescide geldi. Halkın omuzlarından atlayarak minberin yanına geldi. Onun geldiğini görünce Hz Ömer oturdu ve yüzünü ona çevirdi.

Hz Ebubekir minberin tam önünde durdu ve halka oturunuz ve dinleyiniz dedi.

Böylece bildiği şekilde hamdu senalar etti, şehadet getirdi ve ‘Hz Peygamber sizin aranızda ve sağ iken Allah Teala ona ölümünü haber vermişti. Bu ölümdür.Allah’tan başka hiç kimse kalmaz. Allah Teala:

‘Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan öncede peygamberler geçti (Al’i İmran 144)’ buyurmuştur’ dedi. Hz Ömer ‘Kur’an’da bu ayet var mıdır? Allah’a yemin ederim ben bu ayetin bugünden önce indiğini bilmiyordum’ dedi. Ebubekir, ‘Allah peygamberine ‘kesinlikle sende öleceksin, onlar da ölecek (Zümer 30)’ dedi. Yine ‘Onun zatı hariç her şey fanidir. Hüküm ancak onundur, dönüş ancak O’nadır’ buyurdu. Yine:

‘Yeryüzünde olan herkes fanidir. Onun celal ve ikram sahibi yüzü (Zatı) baki kalır (Rahman 26)’ buyurdu ve yine; ‘Her nefis ölümü tadacaktır. Siz ancak kıyamet gününde ecirlerinizi tam alırsınız (Al’i İmran 185)’ buyuruyor dedi ve devamla;

‘Allah Muhammed’e ömür verdi. Allah dinini ikame edinceye kadar onu bıraktı. O, Allah’ın emrini ortaya çıkardı. Allah’tan gelen risaleti (peygamberliği) tebliğ etti. Allah yolunda cihad etti. Sonra bunun üzerinde Allah onun canını aldı ve aynı yol üzerinde sizi bıraktı.

Ancak uyarı ve şifadan (Kut’an’dan) sonra helak olan helak oldu. Kim ki Allah’ı Rab tanıyor ve O’na ibadet ediyorsa, Allah diridir, ölmemiştir Kim ki Muhammed’e tapıyor ve onu ilah tanıyorsa, onun ilahı ölmüştür (Muhammed’i ilah sananlar).

Ey insanlar!

Allah’tan korkunuz,d ininize sımsıkı sarılınız. Rabbinize tevekkül ediniz. Çünkü Allah’ın dini ortadadır. Allah’ın kelimesi tamdır, eksiksizdir.Allah kendisine (dinine) yardım edene yardım eder ve dinini aziz kılar. Allah’ın kitabı aramızdadır. O,nurdur, şifadır, Allah onunla Muhammed’i hidayet etmiştir. Ortada Allah’ın helali ve haramı vardır.

Allah’a yemin ederim ki!

Allah’ın mahluklarından bizim aleyhimizde birleşenlerin hiç birinden perva etmem. Allah’ın kılıçları kınlardan çekilmiştir. Biz daha o kılıçları bırakmamışız. Kesinlikle biz, bize muhalefet edenlerle cihad edeceğiz. Tıpkı Resulüllah ile beraber cihad ettiğimiz gibi. Hiç kimse kendi nefsinden başkasına saldırmış sayılmaz. Sonra Hz Ebubekir beraberinde muhacirler olduğu halde Hz Peygamber’in hanesine yöneldi.

Kaynak: M. Yusuf Kandehlevi / Hayatü’s Sahabe / C:2 / bkz: 62-63

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı