Bakara Süresi Meali ve TefsiriTefsir

Rüşvet ve Benzeri Yollarla Haksız Kazanç Edinmek

Bakara Süresi 188. ayet Meali ve Tefsiri

Bakara Süresi 188. Ayet Meali: Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bile bile, insanların mallarından bir kısmını, haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere vermeyin.

Bakara Süresi 188. Ayet Tefsiri: Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: İyi bilin ki, ben sadece bir beşerim. Bana davalar geliyor. Bazen içinizden bir kısmınız delilini çok daha güzel bir dille ifade eder ve bun onun lehine hüküm veririm. Her kimin sözüne dayanarak Müslüman’a ait bir hakkı alıp ona verirsem, o şey ateşten bir parçadır. Onu ister taşısın, ister bıraksın.

Böylece bu ayet-i kerime ile hadis-i şerif, hakimin hükmünün vakıadakini değiştirmediğini, dolayısıyla onun haddi zatında haram olan bir şeyi helale, helal olan bir şeyi harama dönüştürmediğini göstermektedir. Verilen hükümler sadece zahirde bağlayıcıdır. Vakıada öyle ise problem yoktur, fakat değilse hakim sevabını alır, günahı ise hile yoluna başvuran davacıya olur. Bu sebeple Allah (c.c) ‘Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bile bile, insanların mallarından bir kısmını, haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere vermeyin.’ buyurmuştur.

‘bile bile’den kasıt, dava ettiğiniz ve dil döktüğünüz şeyde hiçbir hak sahibi olmadığınızı bildiğiniz haldedir.

Katade der ki: Ey Ademoğlu! Bil ki hakimin (kadı) hükmü sana hiçbir haramı helal hale getirmez, hakkın olmayan bir şeyi hakkın yapmaz. Hakim ancak gördüğüne ve şahitlerin söylediklerine göre hüküm verir. Hakim beşerdir; hükmünde yanılabilir de, isabet edebilir de. Bilin ki, hakkı olmayan bir malda lehine hüküm verilen kimsenin davası orada bitmez.

Allah (c.c) kıyamet gününde onları bir araya toplar ve dünyada haklının aleyhine, haksızın lehine verilen hükümden daha iyi ve sağlam bir şekilde, haksızın aleyhinde, haklının lehine hüküm verir.

Ebu Hanife der ki: Hakim haddi zatında yalancı kendi zannına göre ise dürüst (adil) olan iki şahidin şehadetiyle eşlerin birbirinden ayrıldıklarına hükmederse; kadın başka taliplilere ve hatta şahitlere helal, hakimin boşandığına hükmettiği eski kocasına ise haram olur. Onlar şöyle demişlerdir:

Bir kadının lianı (zina ithamında bulunan kocasıyla karşılıklı lanetleşmeleri) gibidir. Zira bu, kadın gerçekte yalan söylemiş osla bile, onu kocasından ayırır ve ona haram yapar. Hakim, kadının yalan söylediğini bilseydi ona had cezası verecek ve kocasına haram yapmayacaktı..

Kaynak: İbn Kesir / İbn Kesir Tefsiri (Tefsiru’l Kur’an’il Azim) / C: 2 / bkz: 65-66

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı