Kürsüden Gönüllere Vaazlar

Sağlıklı Birey ve Toplum Sağlığı

sponsor

Değerli Müminler!

Yüce Dinimiz İslam, insanları Allah’a kulluğa çağırırken, hüküm ve prensipleriyle de dini, aklı, canı, nesli ve malı korumayı amaçlayan evrensel değerler ortaya koymuştur. Kuşkusuz bu değer ve prensipler, kişi ve toplum sağlığını da ilgilendirmektedir.

Kişi ve toplum sağlığını korumanın en önemli şartı ise, temizliktir.

Bunun içindir ki, İslam da temizliğe büyük önem verilmiş, maddi ve manevi kirlerden temizlenip, arınanları yüce Allah’ın sevdiği bildirilmiştir. Elbise, beden, ruh ve çevre temizliği emredilmiş, hatta maddi ve manevi temizlik, namaz ve benzeri ibadetlerin temel şartlarından sayılmıştır. Yine bu amaçla temiz ve faydalı gıdalar, helal, sağlığa zararlı olanlar ise haram kılınmıştır. Aynı şekilde bireysel ve toplumsal hayatınızı ciddi biçimde tehdit eden alkollü içeceklerin ve uyuşturucu maddelerin kullanılması haram kılınmış, bu ve benzeri zararlı şeylerden kaçınılması istenmiştir.

Muhterem Kardeşlerim!

Her alanda olduğu gibi beslenme alanında da israf yasaklanmış, böylelikle ölçüsüzce yeme ve içmeden kaynaklanan maddi ve manevi bir çok hastalığın önlenmesi de amaçlanmıştır.

Nesli, aileyi ve toplumu olumsuz yönde etkileyen fuhuş, zina  ve cinsi sapkınlıklar haram kılınmış; bunun karşılığında meşru ve nikahlı aile hayatı teşvik edilmiştir. Bütün bunlara ilaveten,

Ruh sağlığını ciddi biçimde tehdit eden ve toplumsal barışa zarar veren şirk, yalan, iftira, gıybet, alay, dedikodu, haset, fitne, kibir, iki yüzlülük, riyakarlık vb olumsuz tavır ve davranışlarda haram kılınmıştır.

Diğer yandan Allah’a karşı kulluk görevinin bir gereği olarak eda edilen , başta namaz, oruç, zekat ve hac olmak üzere bütün ibadetlerle yerine getirilen emirlerin kişi ve toplum sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu da bilinen bir gerçektir. Nitekim ayet-i kerimeler de “Kur’an’ın müminler için şifa ve rahmet” olduğunun ifade edilmesi, ruh ve toplum sağlığını korumaya yönelik yüce Kitabımızın ortaya koyduğu bu hayat prensipleri sebebiyledir. Ayrıca sevgili Peygamberimizin değişik hadislerinde hastalıklar oluşmadan önce sağlığı koruma ve geliştirmeyi hedefleyen ve günümüzde koruyucu hekimlik olarak ifade edilen en güzel örnekleri görmekteyiz.

Aziz Müminler!

Sağlığını olumsuz yönde etkileyecek davranışlardan sakınmak nedenli önemli ise, hastalanınca da tedavi olmak en az o kadar önemlidir. bu bakımdan sevgili Peygamberimiz “Allah (cc.) verdiği derdin şifasını da verir”, “… öyleyse tedavi olun” buyurarak hasta olan kişilerin tedavi olmalarının dini bir görev olduğunu hatırlatmışlardır.

O halde geliniz güzel dinimizin ilke ve prensiplerini Allah’a kulluk bilinciyle hayatımıza tatbik edelim. Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerden oluştuğunu asla göz ardı etmeyelim.

Sağlıklı birey ve toplum için sağlık kurallarına ve bu konuda ki uyarı ve önerilere kulak verelim

Unutmayalım ki, insanlara hayat verecek, onları maddeten ve manen sağlıklı ve diri tutacak, gönüllerini manevi ölümden kurtaracak iksir, Allah ve Resulü’nün emir ve yasaklarına bağlılıktır. Sözlerimi bu hakikati en güzel şekilde vurgulayan bu ayet meali ile bitiriyorum:

“Ey İman edenler! Allah ve Resulü, size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman o çağrıya uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki O’nun huzurunda toplanacaksınız (Enfal Süresi 24)”

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Minberden Öğütler / bkz: 238-239

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı