Şeytanın Görevleri
Trend

Şeytan Sizin Apaçık Düşmanınızdır

Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: “Adem’e secde edin” dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı. (Allah) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblis): “Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. (Allah) buyurdu: “Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın. (İblis) dedi: (Bari) bana (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver. (Allah) buyurdu: “Haydi sen süre verilmişlerdensin. Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. “Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın. (Allah) buyurdu: “Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki, onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım.

Bir sonraki ayetlerde, şeytanın insanlar üzerinde ki emel ve planlarının ne olduğunu kendi ağzından konuşturur. O, isyan ve küstahlığının cezası olarak kovulduğunda Allah’a karşı şöyle homurdanmıştı:

“……Onları saptırmak için, Senin doğru yolunun üzerinde oturacağım. Sonra mutlaka onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve Sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın (1)”.

Bu ayette insanları saptırma işinden asla vazgeçmeyen;

Şeytanın dört yönden insanlara sokulduğu söz konusu edilmektedir

1-► “Sonra onlara önlerinden geleceğim”. İleriye matuf, yani ahiretle ilgili meselelerde onları tereddüt ve şüpheye düşüreceğim. Onları ahirete, cennete, cehenneme inanmaz hale getireceğim. Bu suretle de onlar, hayatlarını ahirete göre tanzim etmeyi düşünmeyecekler, her şeyi kendi menfaatleri etrafında yorumlayıp birer maddeci ve birer pragmatist olarak yaşayacaklar.

2-► “Ve arkalarından geleceğim”. Aradıkları gerçek keyif ve lezzetlerin ötelerde olmadığını, ufuklarını ötelerden çevirip arkalarına dönmeleri gerektiğini ve de aradıkları her şeyin içinde bulundukları hayatta olduğunu onlara telkin edeceğim. Yani dünyanın sürekli ve devamlı olduğunu onlara fısıldayarak içlerine tül-i emel salacağım. Dünya nimetlerini onlara o kadar güzel göstereceğim ki, başka güzel tanımaz olacaklar. Böylece Ebedi Güzeli ve ebedi güzellikleri görmek için içlerinde hiçbir arzu ve rağbet kalmayacak.

3-► “Ve sollarından geleceğim”. Batılı teşvik ederek ve her bir günah ve kötülüğü süsleyip güzel göstererek onlara davetiye çıkaracağım. Hususiyetle, içlerini gıdıklayarak şehvetlerini tahrik edeceğim. Kadını erkeklere, erkekleri de kadınlara salarak onları kendi dünyalarında iffetsiz ve ismetsiz hale getireceğim.

4-►”Ve sağlarından geleceğim”. Yaptıkları hayırların içine dahi şeytanlık karıştıracağım. Taatlerini süslü-püslü göstererek yaptıklarını bulandıracağım. Bazen de adabın en küçüğü dahi kabul edilmeyecek fiilleri onlara din diye kabul ettireceğim, Bid’atleri yaygınlaştırmak suretiyle dinin ruhunu onlara unutturacağım.

İnsan; şeytana muhalefet edebildiği nispette Allah nezdinde makbul ve başarılı sayılır. Ancak bu başarının gerçekleşmesi, onun iradesinin hakkını vermesine ve her şeyi görüp gözeten Allah’a sığınmasına bağlıdır.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (s.a.v), hususiyle meselenin ikinci yönüyle işaretle, öfkeden bunalıp ne yapacağını bilemeyen birisine ne yapması gerektiğini öğretmek ve yardım etmek maksadıyla şöyle buyur: “Bun bir kelime biliyorum ki, eğer onu derse bu hal ondan gidecek; o kelime “euzu billah” dır (Yüce Allah’a sığınırım). Bu sözle Allah Resulü (s.a.v), o kişiyi bir an önce içinde bulunduğu havadan uzaklaştırmayı hedefliyor ve ona sen bu sözü söylemekle meseleyi şeytanla beraber Allah’a havale etmiş olursun demek istiyordu.

Bu hususu, gerek insi gerekse cinni şeytanların şerrinden nasıl korunmamız gerektiğini bize öğreten “Nas Süresi” ne yer vererek noktalamış olalım

“De ki:İnsanların kalplerine vesvese sokan sinsi o cinni ve insi şeytann şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), insanların İlahına sığınırım (2)”.

ve “Allah şöyle buyurdu: “Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım! (3)”

“Küfre sapıp ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır. (4)”

Kaynak: Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslüman’ın Yol Haritası / bkz: 103…105

(1-A’raf Süresi 16-17) (2-Nas Süresi 1-6) (3-A’raf Süresi 18) (4-Maide Süresi 86)

Anahtar Kelimeler: şeytan sizin apaçık düşmanınızdır ayeti, şeytan ademe secde etmedi ayeti, şeytanın insanlar üzerindeki planları, şeytanın insanı kandırması ile ilgili ayet, pragmatist, şeytan nasıl kovulur, cin ve şeytan musallat olduğunda okunacak dua,

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı