İslam'i Bilgiler

Silm-u Selamet (İslam)

sponsor

İslam, silm-u selamet maddesinden gelip, kulun Allah’a teslim olması, O’nun buyruklarına inkiyat etmesi, salim ve emin bir yola girerek selamete yürümesi, herkese hatta her şeye güven vaad etmesi, elinden dilinden kimsenin rahatsız olmaması manasına gelir

İslam; esasları Allah’ın mesajlarına dayanan ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından tebliğ ve temsil edilip yaşanan ve yaşatılan semavi dinin ünvanıdır.

İslam Dini, itikadi (inanç esasları), ameli (ibadetler, muamelat ve ukubat) ve ahlaki hükümlerden oluşur. İşte din, İslam’ın bütün hükümleriyle şube ve fakülteleriyle hayata hayat olmasının ilahi ünvanıdır. Bu itibarla dini sadece inançtan ibaret görenler aldanmış sayılırlar İslam’ın temel ve mebdei iman ve iz’andır. Yabi Ubudiyet hakikatine, aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanıp gönlünü Hakk’a bağlamaktır. Zirvesi de, sorumluluklarını, O’nu görüyor ve O’nun tarafından görülüyor gibi kemal-i hassasiyetle yerine getirmek (ihsan) ve yaptığı / yapacağı her işini rıza eksenli görmeye çalışmaktır.

Diyanet Nedir?

Dinin hayata hayat olup temsil edilip yaşanması demektir. Müslim, Müslüman, İslam’ın mesajına teslim olan, boyun eğen, selameti, huzuru temsil eden kimse demektir. Bu ismi Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala vermiştir. ‘Bundan önce de bu Kur’an da size Müslüman adını veren O’dur (1). Bu itibarla Müslümana İslamcı demek doğru değildir

Mümin Kimdir?

Emin, güvenilir ve sağlam, Allah’a inanıp tasdik eden, vicdani itiraf ve kalbi izanda bulunan insan demektir. Hususi manasıyla Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) getirdiği dine inanıp, bu dini tasdik eden kimsedir. Mümin ile Müslim kelimeleri, aralarında nüans olmakla birlikte birbirinin yerinde kullanılmaktadır. Bunu biraz açarsak eğer mümin;

Sağduyusu, basiret ve feraseti, vahiy ile aydınlanmış dupduru ve tertemiz aklı, engin ve objektif anlayışı, sağlam ve kuşatıcı görüşü, sorumlulukları adına titizlik ve duyarlılığı, kötülüklere karşı azim ve kararlılığı, bütün bir ömür boyu yücelikler peşinde olması ve yüksekleri kollaması, her zaman dipdiri tutabildiği hissi, şuuru ve iradesi, her şeyin özüne nüfuz edebilme hususundaki tecessüsü ve hadiseleri yorumlamadaki derin idraki, Allah’a itimat edip güvenmesi ve insanlar arasından bir güven insanı olarak tanınıp bilinmesi, Hakk’ı gönülden tasdik edip her zaman O’na karşı vefalı kalabilmesi, emanette emin olarak tanınması ve herkesin her zaman başvuracağı bir emniyet insanı şeklinde hatırlanması, hatırlanıp maşeri vicdanca  kabul görmesi, duyulup görüldüğü her yerde Hakk’ın yad edilmesine vesile olması ve semtine uğrayanları haliyle, diliyle O’na yönlendirmesi açısından mutlak zikir kemaline masruftur esasına binaen tam bir tasdik,iz’an ve temsil kahramanıdır.

Dindar Ne Demektir?

İslam dinini inanç, amel ve ahlak olmak üzere bütün şube ve fakülteleriyle inanarak yaşayan, temsil eden kimseye denir. Böyle bir kimse için dinci kelimesini kullanmak yanlıştır.

İmansız amel nifak, imana rağmen amelsizlik de bir fasıktır. Nifak, gizli bir küfür olması itibariyle, affı kabil olmamasına karşılık; fısk ya da fücur (günah işlemek); tövbe istiğfar ve yeniden Hakk’a inabe ile her zaman mağfiret edilebilme ihtimaline açıktır. Bu itibarla, herhangi bir kimse, amel etmese de onun hafife almadığı veya önemsememezlik etmediği takdirde hakkında hep olumlu düşünülmeli ve hemen onun küfrüne hükmedilmemelidir. Aksine, bir kimse, amel etmemenin yanında, Müslüman olmalarından ötürü inananları tahkir ve tezyif ediyorsa elbette ki onun için aynı şeyleri  düşünmek mümkün değildir.

Allah hem bu dünyada hem de ahirette insanı gerçek ve daimi huzura, elemsiz lezzete götürecek bir yol haritasını Peygamber Efendimiz‘in (s.a.v) tebliğ ve temsili ile insanlığa lütfetmiştir. İslam, bu eşsiz, lütfun, ihsanın adıdır. Bu dinde selim akıl ve müstakim düşüncelere göre, insanoğlunun arzu, istek ve beklentileri konusunda herhangi bir boşluk ve cevapsızlık bulunmadığı gibi, tekvini emirler ve onların yorumlanmalarında da herhangi bir çelişki söz konusu olmamıştır.

Ayrıca bütün bunların yanında uhrevi saadet, Hak rızası ve Allah’ı görebileceğimiz vaatleriyle o, mahiyetlerimiz, kabiliyetlerimiz, emellerimiz ve temeyyüllerimize göre planlanmış müstesna bir ilahi sistemdir.

Kaynak: Akademi Araştırma Heyeti / Bir Müslümanın Yol Haritası / bkz: 29-31

(1-Hac 78)

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı