Kitaplara İman Etmek

Son Vahiy: Kur’an-ı Kerim

sponsor

Kur’an-ı Kerim‘in bu şekilde insan tabiatına uygun, onun ruhunu okşayan ve onun tarafından kabul edilebilir ilkeler sunmasına karşın, önceki vahiyler dile getirdiğimiz bu özelliklerden yoksundurlar. Bu noktada dünya insanlık ailesinin ihtiyaç duyduğu halde mezkur vahiylerde yer almayan ya da tahrif edilen temel ilkeler Kur’an tarafından ikmal edilmiştir. Aynı hususlarda vaki olan yanlışlıklar da ortadan kaldırılmıştır.

Mesela Hz. Adem’in Cennette işlediği ilk günahtan ötürü bütün insanları doğuştan günahkar kabul eden ve yıllarca bunu insanların alınlarına kara bir kere olarak süren Hıristiyanı ilke, Kur’an tarafından asılsız kabul edilerek, hiçbir insanın bir başkasının işlediği günah sabebiyle sorumlu tutulamayacağı, ayrıca insanın üstün bir varlık olarak yaratıldığı belirtmiştir:

Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık Tin Süresi 95″

Cennet’te işlenen ilk günah sebebiyle yıllardan beri kendisini suçlu ve günahkar kabul eden insan, Kur’an vahyi sayesinde kendi vicdanı ile barışır hale gelmiştir. Ayrıca Son Vahiy tarafından böylece günahsız ve suçsuz olduğu hususunda tezkiye edilen insan, evrensel bu ilke sayesinde Kur’an mesajına sahip çıkmayı kendi açısından bir gereklilik olarak algılamıştır.

İnsanın temiz bir yaratılışa sahip olduğunu bildiren Kur’an-ı Kerim, bunun yanı sıra söz konusu yaratılışı devam ettirmek için yine aynı doğrultuda prensipler sunmuştur. Bu bağlamda o, öncelikli olarak bütün insanlığa “kul” olmanın onuruna yaraşır bir şekilde tek olan”Allah inancını” öngörmüş, dolayısıyla insanı, kendi cinslerine ya da yaratılmış diğer varlıklara boyun eğmekten kurtarmıştır. Ayrıca o, ahiret inancını ve bu inancın ayrılmaz birer parçası olan Cennet ve Cehennem gibi olguları da zikrederek bu dünyada yapılan hiçbir hareketin ahirette karşılıksız kalmayacağını bildirmiştir:

Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir (Zilzal Süresi 99)”

Bu ayet insanları dünyada iken yapıp ettikleri şeyler konusunda uyarmakta ve onların dikkatlerini ahiretteki ilahi hesaplaşmaya çekmektedir. Öyleyse insan;

Bu dünyada atacağı her adımın ve yapacağı her işin ahirette bir karşılığı olacağı gerçeğiyle hareket etmek durumundadır.

Kaynak: Diyanet İlmi Dergisi / 2007 / Sayı: 2 / bkz:: 48

Aşağıdaki konulara bakmak ister misiniz?

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı