Kadın İlmihali

Tesettür Konusu

sponsor

Namahreme Bakmak

Kadın, bir mecburiyet ve zaruret olmadığı sürece mahremi olmayan erkeklere asla bakmamalıdır. Çünkü bir erkeğin yabancı bir kadına bakması haram olduğu gibi kadınların da yabancı erkeklere bakmaları öylece haramdır.

Yüce Allah buyuruyor ki: “Mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini (süs eşyalarının takılı olduğu baş, kulak, boyun, göğüs, kol, bacak gibi yerlerini) açmasınlar. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan (yüz, el ve ayaklar) müstesnadır.(1)”

Ümmü Seleme anlatıyor ki: “(Bir keresinde) Hz. Meymune Resulüllah’ın yanındayken ben de oradaydım. Tesettür emrolunduktan sonra Ümmü Mektum’un oğlu oraya gelmişti. Resulullah bize hitaben:  Ondan sakının, yani örtünün buyurdu. Biz sorduk ki:  O ama (kör) değil mi? O bizi göremiyor ve bilemiyor. Resulüllah buyurdu ki: ‘Sizde mi amasınız? (O sizi görmese bile) siz onu görüyorsunuz’

Avret Yerine Bakmak Günah mıdır?

Buradan şöyle bir sonuca varıyoruz. Erkeklerin, gerek erkek ve gerekse kadınların avret mahallerine bakmaları doğru olmadığı gibi, kadınların da, gerek kadın ve gerekse erkeklerin avret yerlerine bakmaları caiz olmaz. Ayette buna işaret vardır.

Yüce Allah buyuruyor ki: “(Peygamberin) zevcelerine bir şey soracağınız vakit de, perde arkasından sorun. Böyle yapmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir (2)”

Hz. Aişe, hicab (örtünme) ayetinin inzal olunmasını şöyle anlatıyor: Resulüllah’ın muhterem zevceleri bazı akşamlar Medine kadınları ile birlikte boş bir alana hava almak için çıkarlardı. Hz. Ömer de Resulüllah’a hitaben: – Ey Allah’ın Resulü, zevcelerinizi perde arkasına alsanız. Çünkü sizin huzurunuza her çeşit insanlar girip çıkıyor, dedi.

Henüz ilahi emir gelmediği için Resulüllah Hz. Ömer (r.a)’ın sözlerini sükut ederek geçiştirdi. Yine bir gün Hz. Sevde adeti üzere tenezzühe çıktığında Hz. Ömer: – Ya Sevde biz seni bildik, dedi.

Bu sözleri söylemekten kastı tesettüre riayet etmesini istemesinden ve bu husustaki hissindendir.

Rivayete göre Ashabdan bir zat Resulüllah’ın ölümünden sonra Hz. Aişe (r.a)’ı nikahı altına alabileceğini söyledi. Bunun üzerine yukarıdaki ayet nazil oldu. Bu ayet nazil olduğu zaman, Resulullah’ın yakınları:

– Biz de perde arkasından mı konuşacağız? diye Resulullah’a sordular. Bunun üzerine Cenab-ı Hak akrabaların durumunu tayinle yedi sınıf kimsenin perde olmaksızın konuşabileceğini bildirdi.

Yüce Allah buyuruyor ki: “(Ağırbaşlılıkla evinizde oturun.) Evvelki, Cahiliyye devrindeki kadınların kırıla döküle süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah’a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli beyt! (peygamber ailesi) Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.(3)»

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

«Üç kimse vardır ki Allah onları hesaba çekmeden ebedi olarak helak eder.

1-► Cemaatten ayrılan ve mümin bir başkana isyan edip isyankar olarak ölen,

2-►Efendisine isyan ederek kaçan köle veya cariye,

3-►Dünya meta’ına dalarak kocasından ayrılan ve Cahiliyye devrindeki gibi süslere aldanan kadın.

Bunlar suale çekilmeden azaba müstehakdırlar.(4)»

Kadınların Cilbab adı verilen örtüyle örtünmelerinin gayesi süslerini örtmeleridir. Bu durumda elbiselerin üzerinden giyilen elbisenin de süs olması doğru olmaz.

Lanetli Kadınlar

Büyük alim Hafız Zehebi «Büyük Günahlar» 131. sayfasında kadınların lanetlenmesi gereken fiilleri sayarken şunları sıralıyor:

1-► Süs unsuru olan altın, inci ve buna benzer süsleri örtüsünün altından çıkarıp göstermesi,

2-► Evden dışarı çıkarken misk, amber ve buna benzer kokular sürünmesi,

3-► İpekli ve süslü elbiseler giymesi ve eteklerinin kısa olması veya çok uzun olup yerlerde süründürmesi.»

Allah bu çeşit süslenmeleri cahili süslenme sayıyor ve bunları yapanlara buğz ediyor.

Resulullah’ın zamanında kadınlar biat ederken cahili adetlere dalmayacaklarına dair Resulullah’a söz veriyorlardı.

Ruhayka’nın kızı Umeyme biat etmek üzere Resulullah’a geldiğinde Resulullah ona şöyle biat etmesini söyledi:

«Allah’a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, açık ve gizli iftirada bulunmamak, feryat ederek ağlamamak, Cahiliyye devri kadınlarının yaptığı gibi süs ve hareketlere dalmamak üzere sana biat ederim.» O da Resulullah’ın dediği şekilde biat etti.

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

«Kadın avrettir. Evinden çıktığı zaman şeytan onu takibe koyulur. Kadının Allah’a en yakın olduğu zaman evin derinliğinde, iç kısmında oturduğu zamandır.»

Kaynak: Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

(1-NUr Süresi 131) (2-Ahzab Sûresi 53) (3-Ahzab Sûresi 33) (4) Hafız Zehebi, Büyük Günahlar, s: 230)

Aşağıdaki konular ilginizi çekebilir. Bakmak ister misiniz?

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı