Tövbe Etmenin Önemi

Tövbe Akabesinin Zorluğu

Tevbe Akabesinin Zorluğu Ve Kalp Kararmasının Alametleri

Sonra, şüphesiz bu akabenin çetin, işinin mühim ve tehlikesinin çok büyük olduğunu bil. İlmiyle amel edip ilminde sabit olan üstadımız Ebu İshak el- İsferani’den bize şöyle dediği ulaşmıştır;

Otuz sene Allah’a tövbe ettim. Ta ki beni tövbe-i nasuh ile rızıklandırsın. Sonra kendi kendime taaccüb ettim ve ‘Sübhanallak, (bu benim) ihtiyacım’ dedim. (İsteğimi yerine getirmesi için) otuz sene Allah’a dua ettim; fakat şu ana kadar isteğim yerine getirilmedi.

Rüyamda gördüm ki, güya birisi bana şöyle dedi; *Bundan (isteğinin yerine getirilmemesinden) taaccüb mü ediyorsun? Allah’tan neyi istediğini biliyor musun?

Allah Teala senden kendisini sevmeni istiyor. Allah’ın (c.c) şu sözünü işitmedin mi? Allah hem çok tövbe edenleri sever, hem çok temizlenenleri sever (Bakara 222)

Bu (muhabbet) kolay bir istek midir? Şu imamlara ve onların, kalplerindeki ıslah etmede ve ahiretleri için yaptıkları hazırlıklarındaki ihtimam ve devama bak! Tövbenin te’hirinden korkulan zarar, günahın evvelinin kalbi karartması, sonunun da -Allah’a sığınırız- çirkin ve azgınlık olmasıdır. İblis’in ve Bel’am bin Maura’nun durumlarının unutma. Çünkü bunların durumlarının başlangıcı günah, sonu küfürdür. Ebedi helak olanlarla beraber onlar helak oldular

Uyanık bulunman ve çalışman lazım -Allah merhamet etsin! İhtimal ki günahta ısrar eden amarlarını kalbinden çıkarasın ve boynunu bu günahlardan halas edesin- Kalp kararmasının günahlardan gelmediğine emin olma. halini düşün. Salih kullardan bazısı şöyle demiştir: Kalp kararması günahlardandır.

Kalp kararmasının alameti, günah işlemede bir korku, itaat için kıymet, vaaz için te’sir, günahlardan hiçbir şeyi hakir görmemendir.

Tevbe ettiğini zannedersin! Halbu ki günahta da ısrar ediyorsun! Kehmes bin Hasan’dan bize şöyle dediği ulaşmıştır;

‘Bir günah işledim ki, kırk seneden beri ona ağlıyorum’

Ona ‘Ey Eba Abdillah, o (günah) nedir? denilince; Allah için beni bir dostum ziyaret etti. Ben ona balık aldım ve onu yedi. Sonra komşunun duvarından bir parça çamur aldım, onunla (dostum) elini yıkadı dedi.

(Şu kıssasyı) gönlüne nakşet ve nefsini hesaba çek. Tövbeye koş ona çalış. Çünkü ecel gizlidir, dünya aldatıcıdır. Nefisle şeytan iki düşmandır

Allah Teala’ya kalp ve lisanla tazarru ve niyazda bulun ve babamız Adem’i (a.s) Allah’ın bizzat yaratıp ona ruhundan nefhettiğini ve onu meleklerin omzunda cennetine koyduğunu hatırla ki, o (Hz Adem) ancak bir tek günah işlemişti. Bu günahla ineceği yere indi.

Hatta rivayet edilir ki; Allah Teala ona: Ya Adem, ben sana nasıl bir komşuydum dedi.

Adem (a.s): Ne güzel komşu, yarabbi dedi

Allah: Ey Adem, çık benim civarımdan. Keramet tacını da çıkar başından. Zira bana isyan eden benimle komşu olamaz buyurdu.

Rivayet edilir ki; Günahına iki yüz sene ağladı da Allah tövbesini kabul etti ve bir tek günahını affetti.

İşte nebisi ve safisi ile bir tek günahtan hali böyle olursa, ya sayılmayacak kadar günahları olanların hali nasıl olur?

Şu durum tövbe edenin zahiri ve batıni yalvarışıdır. Ya yoldan çıkmış olanın hali nasıldır?

Tövbe eden kimse nefsinden korkuyor. Tövbe etmeyenin halini nasıl görürsün? diyen şair ne güzel demiştir.

Eğer tövbe eder, sonra tövbeni bozarak ikinci kez günaha dönersen, çabukça yine tövbeye dön ve nefsine ‘Umulur ki bu sefer şu günaha tekrar dönmeden evvel ölürüm’ de. Yine üçüncü ve dördüncü kez olan da böyledir.

Nitekim günah işlemeyi ve tekrar ona dönmeyi san’at haline getirdiğin gibi, tövbeyi ve tövbeye dönmeyi de san’at haline getir. Günah işleme de acizlik göstermediğin gibi, tövbe etmede de acizlik gösterme.

Ümitsizliğe düşme. Bu sebepten dolayı (tövbeni bozduğun için) şeytan seni tövbeden alıkoymasın. Çünkü tövbe hayra delalettir. Peygamberim’in şu sözünü işitmedin mi?

Sizin hayırlınız, günahı çok olduğu halde çok tövbe edeninizdir.(Yani, günaha çok müptela olmuş ve o günahından pişmanlık duyarak çok tövbe edip Allah’a dönen kimse, demektir)

Allah Teala’nın şu sözünü de hatırla;

Kim bir kötülük yapar, yahut nesine zulmeder de sonra Allah’dan mağfiret isterse, o Allah’ı çok bağışlayıcı, çok esirgeyici bulur (Nisa’110)

Kaynak: İmam Gazali / Minhacü’l Abidin -Abidler Yolu- / bkz: 47-50

Anahtar Kelimeler: nasuh tövbe, allah tevbe edenleri sever ayeti, bel’am bin maura, günahta hatada ısrar etmek, kalp kararmasının alametleri kalbi karartan şeyler, tövbe ettikten sonra tövbeyi bozmak, tövbe akabesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı