Kitaplara İman Etmek

Vahyin Yazıldığı Malzemeler

Kağıda benzer kullanışlı malzemelerin yeterli miktarda bulunmadığı zamanlarda kemik, tahta, taş, deri, hurma yaprağı gibi malzemeler vahyin yazımı için kullanılmıştır. Kaynaklarda yer alan

Vahyin yazıldığı malzemeler hakkında orjinal isimleriyle birlikte kısaca şu bilgileri vermek mümkündür;

Ruk’a-Riba: Deri, varak, dönemin kağıt malzemesi, parşömen veya papirüs yaprağının parçası

Kırtas: İnce yaprak, sayfa ve kağıt olarak tanımlanır, papirüs olduğu da söylenir

Rakk: Açılmıı, yayvan hale getirilmiş, uzatılmış yumuşak kağıda benzer yazı malzemesi

Asib-Usub: Hurma ağacının düz, ince ve yapraksız dalı demektir ve kabuğunun soyulmasıyla elde edilen, geniş tarafı yazı için kullanılan malzeme

Lahfe-Lihaf: Düzeltilip yontulmuş ince, beyaz yayvan taşlardır.

Dıl’-Edla: Hayvanların kaburga kemikleridir.

Ketf-Ektaf: Deve ve koyun gibi hayvanların omuzlarındaki geniş kürek kemikleridir.

Kutb-Ektab: Develerin sırtına konulan ve semer olarak istihdan edilen tahta

Edim-Kıtau’l-Edim: Koyun, keçi ve benzeri hayvanların tabaklanmış deri veya deri parçalarıdır, parşömenden daha düşük kalitede, ama daha sağlam bir yazı malzemesidir.

Azm-Izam: Deve kemikleridir ve yazı malzemesi olarak kullanılırlar.

Kernafe-Keranif: Parşömen-Kırtas-ı Şami: Özenli bir tabaklama işleminden geçirilmiş, cilalanmış, keçi ve koyun derileridir, bunlara kağıt da denir.

Papirüs-Kırtas-ı Mısri: Mısırlıların M.Ö. 4000’lerde Nil kenarında yetişen papirüs bitkisinden elde ettikleri kağıda benzer yazı malzemesidir.

Porselen: Kırılmış porselen parçaları

İpek Muşamba: Balmumuyla işlemden geçirilmiş ipek muşamba parçaları

Çanak-Çömlek-Kumaş Parçaları: Bu parçalar da yine Arabistan’da kullanılan yazı malzemeleridir.

Hz Ebu Bekir ve Hz Osman dönemlerinde cem ve istinsah edilen mushafların tek farkı olarak şunu söyleyebiliriz:

► Hz Ebu Bekir Kur’an-ı iki kapak arasına toplayarak onun kaybolmasını önlemeyi,

► Hz Osman ise insanları kıraat ihtilaflarından kurtararak onları tek bir Mushaf üzerinde birleştirmeyi hedeflemiştir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı / Kur’an’ın Nüzülünün 1400. Yılı Anısına Diyanet İlmi Dergi Kur’an Özel Sayısı / bkz: 157-158-184

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı