İslam'i Bilgiler

Yaptığın Şey Ya Şükürdür Ya Küfürdür

sponsor

Bu örneğin iyice anladıysan hareketini, sükununu, konuşmanı, susmanı ve yaptığın her fiili ona kıyas et. Çünkü yaptığın şey ya şükür veya nankörlüktür. Çünkü bu ikisinden başka bir şey olması mümkün değildir. Bu fiillerden bazısı kerahet, bazısı da haram olarak nitelenir. Bir örnek vereyim: Sağ elle istinca yaptığın zaman el nimetine nankörlük etmiş olursun. Çünkü yüce Allah senin için iki el yaratıp birini diğerinden daha kuvvetli kıldığında, genelde üstünlüğünün fazla olmasından dolayı onurlandırılmayı ve üstün tutulmayı hak eder. Çünkü eksik olanı üstün tutmak adaletten sapmaktır. Yüce Allah ise ancak adaletli olmayı emreder. Sonra sana iki el veren Allah seni bir kısmı mushafı tutmak gibi şerefli, bir kısmı da necaseti temizlemek gibi adi olan işleri yapmak zorunda bırakmıştır. Sen mushafı sol elinde tutup necaseti sağ elinle sağ elinle temizlersen şerefli olanın yerine adi olanı getirmiş ve ona haksızlık etmiş olursun.

Aynı şekilde, örneğin kıbleye doğru tükürsen veya kıbleye dönük olarak olarak hacet gidersen yönleri yaratmasında yüce Allah’ın nimetine nankörlük etmiş olursun. Çünkü yüce Allah yönleri, yapacağın hareketlerde geniş bir alan olarak yaratmış ve onları şerefli kıldığı ve kılmadığı yönler olarak ikiye ayırmıştır. Yüce Allah, kalbinin ona bağlanıp bu sayede bedeninin de ibadette vakar anlamında onun yönüne bağlanacağı kendi zatı nispet ettiği bir ev (Kabe) yaratmıştır. Amellerin; taat gibi şerefli ve tükürmek gibi adi olmak üzere ikiye ayrıldığına göre, kıbleye doğru tükürürsen ona zulmetmiş ve ibadetinin tam olmasını sağlayan kıbleyi yaratan Allah’ın bu nimetine nankörlük etmiş olursun.

Aynı şekilde, ayakkabılarını giyerken sol ayakla giymeye başlarsan zulmetmiş olursun. Çünkü ayakkabı ayağı korumak içindir ve onda bir payı vardır. Payları dağıtırken en şerefli olandan işe başlamak gerekir. Böyle yapmak adalettir ve hikmete vefa göstermektir. Bunun aksi ise zulümdür, ayak ve ayakkabı nimetine nankörlüktür.

Aynı şekilde, önemli bir ihtiyacı ve geçerli bir amacı olamadığı halde bir ağaç dalını kıran kişi yüce Allah’ın ağaçları ve elleri yaratması nimetine nankörlük etmiştir. El, ebes işler yapması için yaratılmamıştır. Ağaçlar ise onlardan faydalanmak için yaratılmıştır. Fayda sağlama amacı olmaksızın henüz tam büyüklüğüne erişmemiş bir dalı kırmak hikmetin güttüğü amaca aykırıdır ve adaletten sapmaktır. Eğer bunu yapanın geçerli bir amacı varsa bunu yapabilir. Çünkü ağaçlar ve hayvanlar insanların amaçları ve kullanımları için yaratılmıştır. Kişi başkasına ait olan bir ağacın dalını kırarsa ona ihtiyacı olsa bile zalim olur.

“Bu söylenenler doğrultusunda yüce Allah’ın her şeyde bir hikmet gözettiği, kulların bazı fiillerini söz konusu hikmeti tamamlamak ve o hikmetten istenen şeye ulaşmak üzere birer sebep kıldığı ve bazı fiillerini de söz konusu hikmetin tamamlanması önünde birer engel olacak şekilde kullanan her fiil nankörlüktür.

İnsan Neden Günah İşler?

 

En Güzel Sözler ve Resimli Duvar Kağıtları-5

Kaynak: İbnü’l-Cevzi / Minhacü’l-Kasıdin Ve Müfidü’s-Sadıkin / C: 2 / bkz: 312-313

sponsor
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı