Bilgi Kütüphanesi

Yeryüzünde İnsanların Çoğalması

Hz Adem ve İnsanların Çoğalması

İnsan türünün ilk ataları olan Hz Adem ve Hz Havva‘nın Cenab-ı Hak tarafından yaratılması ve dünya hayatında ilk aile yuvasının kurulması ile yeni bir çoğalma ortaya çıkmıştır. Bu da bölünme, üreme ve doğum yoludur. Bütün canlı varlıkları, cinleri ve bitkileri de kapsayan dişi ve erkek cinsler, türlerde sürekliliği sağlamıştır. Bu da tek hücreli canlılarda bölünme, bitkilerde tozlaşma, insan ve hayvanlarda ise doğum yolu ile olagelmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de Hz Adem’den sonra nesillerin devamı şöyle açıklanır:

“Ey insanlar ! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah yanında en şerefliniz O’ndan en çok sakınanızdır (1)”. Şüphesiz rahime atıldığında sperm’den (nutfe), erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı (2). O, rahime akıtılan meninin içinden bir nutfe (sperm) değil miydi? Sonra bu alaka (aşılanmış yumurta, zigot) olmuş derken, Allah onu yaratıp şekillendirmişti. Ondan da iki eşi yani erkek ve dişiyi var etmişti (3)”

Diğer yandan yedi ayette insanlık alemine Adem oğulları (4), bir yerde ise Adem’in zürriyeti (5) diye hitap edilerek ilk menşe’e dikkat çekilmiştir.

Yüce Allah hayvanları, madenleri, nehir göl ve denizleri insanların yararlanması için yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim de helal kılınan dört çift hayvandan söz edilirken bunların erkeğine, dişisine ve doğacak yavrularına dikkat çekilmiştir. Bunlar koyun, keçi, deve ve sığırdır. Erkekli dişili düşünüldüğünde sayı sekiz olur

Allahü Teala yeryüzünde herşeyi çift yaratmıştır. “Düşünüp ibret alasınız diye Biz her şeyi çift yarattık (6). Sen yeryüzünü kupkuru görürsün, fakat biz oraya su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nice güzel bitkiler bitirir (7). Yeryüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik (8) Sonunda emrimiz gelip de sular tandırdan fışşkırmaya başlayınca Nuh’a dedik ki: (canlı türlerinin) her birinden iki eş ile (boğulacağına dair) aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti (9). Yeri döşeyin onda duraklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O’dur (10)”

Bütün bu ve benzeri ayetlerdeki zevc terimi, sözlükte karı koca, eş kadının erkeği, erkeğin kadını, sınıf gibi anlamlara gelir. Bir terim olarak ise zevc; cinsinden bir diğeri ile birlikte bulunan demek olup, bunlardan her biri diğerine göre zevc yani eş, kendi başına ise fert adını alır. Bu duruma göre zevc tam anlamıyla: Türkçe’deki çift sözcüğünü değil eş yani çiftin her bir tek’ini ifade etmektedir. Ancak bu eşlerden birisi erkek, diğeri ise dişi niteliğindedir.

Kur’an-ı Kerim’de, erkek bitki tohumlarının dişi bitkilere rüzgar yoluyla aşılanması şöyle ifade buyrulur:

“Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık (11)”

Bütün öteki canlıalr gibi bitkiler de kendi türlerini devam ettirebilmek için ürerler. Bu üreme genel olarak eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere ikiye ayrılır.

Eşeysiz Üreme

Çok basit bir üreme şekli olup bitki önce parçalara ayrılır, sonra her parça yeni bir bitki haline gelir. Bazı yosun türleri ile bakterilerin ikiye bölünerek çoğalması böyledir.

Eşeyli Üreme

Bitkiler dünyasının büyük bir bölümünü oluşturan çiçekli bitkilerde çiçekler aracılığı ile olur. Ergin hale gelen her bitkinin tam bir çiçeğinde erkek ve dişi nitelikli çiçekler birlikte bulunur. Kimi bitkilerde yalnız erkek, kimisinde ise yalnız dişi çiçekler bulunur. Gül, badem, menekşe gibi bitkilerde erkek ve dişi organlar aynı çiçektedir. Fındıkta ise erkek ve dişi çiçekler aynı bitkinin üzerinde ise de, başka başka yerlerdedir. Söğütte ise erkek çiçekler bir ağaçta, dişi çiçekler başka bir ağaçta olur. İşte çiçekli bitkilerde üremenin olması için erkek ve dişi nitelikli çiçeklerin birleşmesi gerekir. Buna tozlaşma denir. Bunun için olgun hale gelen erkek nitelikli çiçekler ya rüzgarla ya da kuş, arı veya böceklerle bir bitkiden ötekine taşınır. Böyle bir aşılanma sonucunda tohum ve onun gelişmesi ile de meyve meydana gelir. Çiçeksiz bitkilerin çoğalması ise ‘spor’ adı verilen üreme hücreleriyle olur.

Kaynak: Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 18-20

(1-Hucurat 13) (2- Necm 45-46) (3- Kıyame 37-39) (4- A’raf 26-27-31 – İsra 70 – Yasin 60) (5- Meryem 58) (6- Zariyat 46) (7- Enbiya 15) (8-Şuara 7) (9- Hud 40) (10- Ra’d 3) (11- Hicr 22)

Anahtar Kelimeler: ilk aile hayatı, tek hücreli canlılarda üremeyi sağlayan faktörler, zevc ne demek, kur’anda zevk anlamı, eşeyli ve eşeysiz üreme nedir, çiçeklerde ve bitkilerde dişi ve erkek organ, bitkilerde üreme çeşitleri, bitkilerde tozlaşma nedir, çiçeksiz bitkiler nasıl çoğalır

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı