Zekat Vermek

Zekat Vermek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

sponsor

Bir kimsenin zekat vermekle mükellef olması için bazı şartlar vardır. O şartlar da şunlardır

1- Zekat verecek kimse Müslüman, akıl ve baliğ olmalıdır. Gayr-i Müslimlere, mecnunlara, büluğa ermemiş çocuklara zekat farz değildir. İmam-ı Şafi’ye göre çocukların ve akıl hastalarının malları var ise, o mala zekat düşer. Verme işini de velileri yerine getirirler.

2- Zekat verecek kimse, havayic-i asliye denilen zaruri ihtiyaçlarından ve bir de -eğer varsa- borcundan başka nisab miktarı veya daha fazla bir mala sahip olmalıdır. Nisab miktarı kadar malı olmayana zekat düşmez. Nisab, zekatın farz olması için şeriatın tayin ettiği mal miktarıdır. Bu miktar; maldan mala değişir.

3- Zekat lazım gelmek için, malın nema, yani, büyüme ve artma kabiliyeti de olmalıdır. Altın ve gümüş para ve ziynetler, ticarette kullanılan herhangi bir eşya veya hayvan zekata tabi olduğu gibi; neslini çoğaltmak veya sütünü sağmak için kırlarda otlatılan hayvanlar da zekata tabidir. Çünkü bunlarda nema vardır.

4- Zekatı verilecek mal, sahibinin bizzat elinde olmalı, yani sahibi malına tam malik bulunmalıdır.

Binaenaleyh kocasından mehrini almamış bir kadına, o mehirden dolayı zekat lazım gelmez.  Rehindeki bir maldan dolayı da zekat gerekmez. Zira o mal, bir borca karşılıktır. Mala tam malikiyet söz konusu değildir. Aynı şekilde borçlu kimse, borcuna karşılık olan bir malından dolayı zekat ile mükellef olmaz.

Yolculukta olan bir kimse, malının zekatıyla mükelleftir. Zira malı yanında değilse de, bir vekil veya naible malında tasarruf edebilir.

Zekat Ne Zaman Düşer?

Zekatı verilecek malın üzerinden tam bir sene geçmiş olmalıdır.

Buna havl-i havelan denir. Çünkü bu müddet içinde, malın neması artması ve kıymetlenmesi tahakkuk eder. Nisab miktarı, hem senenin başında, hem de sonunda bulunmalıdır. Bu miktarın sene içinde muvakaten eksilmesi zekata mani değildir. Zekat hesabında esas olan kameri senedir ki, bu da 354 gündür.

Kaynak: Turan Yazılım / Mürşit 5 / M. Dikmen

Aşağıdaki konular ilginizi çekebilir. Bakmak ister misiniz?

sponsor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı