Bilgi Kütüphanesi

Zina Nedir?

Zina: Gayri meşru mukarınetler fakirlik getirir.

İzah: Zina pek büyük bir fezahattır, neseblerin zıyana sebeptir. Beşeriyetin nezih hayatına bir suikasttır. Müptelasını nihayet fakrü zillet içinde bırakır, her türlü azaba müstehak kılar.

İslamiyette zinanın cezası pek ağırdır. Çünkü bu pek büyük bir cinayettir. İnsan bu gibi cinayetten son derece kaçınmalıdır. Bir çok kimseler bu gibi gayrimeşru hareketlerden dolayı ne büyük felaketlere uğramaktadırlar. Bir nice kimseler vardır ki, böyle hayvani bir zevkin tesiriyle, insani duygulardan mahrum kalmışlardır. Bunlar kendilerini sefahet alemlerine can atmaktan geri alamazlar, hak yolunda bezledilecek paralarını nefsi heva yolunda sarf eder dururlar. Sefahet yerlerinin o zillet aver teraneleriyle dolmuş olan kulakları. Hak sözleri işitmez. Bir takım fakir yurttaşlarının, veya gariplerinin hazin ahlarını, elim feryatlarını asla işitip imdatlarına koşmazlar. Bu suretle milli duygudan, İslam terbiyesinden ne kadar mahrum bulunduklarını göstermekten sıkılmazlar.

Emin olmalıdır ki, sefahat alemlerinde sarf edilen her akçe, milletimizin iktisadi bünyesinde yeni bir ceriha açar, birçok zararlara sebebiyet verir.

Eğer her kadın bir erkeğin dairei ismetine ihtisas etmeyip de gayri meşru mukarenetler tecviz edilmiş olsaydı beşeriyet alemi çoktan mahvolmuş bulunurdu, bu günkü nizam ve intizamdan bir eser görülemezdi. İnsanların arasında iffeten, nezahatı ahlakiyeden mahrum kimselerin bulunmasından dolayı beşeriyet kan ağlamalıdır, insaniyet sahasını o gibi müteaffin, zehr âlût uzuvların fenalığından tathire çalışmalıdır.

Velhasıl : İnsan nefsine mağlup olmamalıdır, iffet ve namusa münafi hareketlerde bulunmamalıdır, hayatını sıhhatini, servetini güzelce muhafaza etmelidir. Hak yolunda malen, bedenen mücahedeye çalışmalıdır. Mukaddes dinimizin gösterdiği doğru yolu takip edip selamet ve saadete nail olmalıdır. Başka çaresi necat yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı