+18 İslam'da Cinsellik

Zina Yasağı Ve Kapsamı

Zina; bir kadınla nikahsız veya haksız olarak cinsel ilişkide bulunmaktır.

Bir fıkıh terimi olarak zina şöyle tarif edilebilir: İslami hükümlerle yükümlü bulunan bir erkeğin, kendisine cinsel istek duyulacak yaştaki bir kadına, İslam ülkesinde, nikah akdine veya cariyelik statüsü gibi farklı bir nedene dayanmaksızın cinsel ilişkide bulunmasıdır.

Zina İslam’da ve önceki bütün semavi dinlerde yasaklanmış ve çok çirkin bir fiil olarak nitelendirilmiştir. O, büyük günahlardan olup, ırz ve sebeplere yönelik bir suç olduğu için cezası da hadlerin en şiddetlisidir.

Kur’an-ı Kerim de şöyle buyrulur: ‘Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur (1)’. Onlar Allah ile birlikte başka ilaha dua etmezler. Haksız yere Allah’ın haram kıldığı kimseyi öldürmezler ve zina da etmezler. Kim bunları yaparsa cezaya çarpar. Ona kıyamet gününde kat kat azap verilir ve azabın içinde alçaltılmış olarak sonsuza kadar bırakılırlar (2)’

Hz Peygamber’in zinayı kötüleyen ve onun ahirette meydana getireceği sıkıntılar dile getiren hadisleri vardır. Zinayı büyük günahlar arasında sayan, zina eden kimsenin mümin olarak zina etmiş olmayacağını bildiren ve zinanın açıkça işlenişinin bir kıyamet belirtisi olduğunu belirten hadisleri örnek olarak verebiliriz.

İslam’ın yasakladığı bir fiili işleyen için, ayet ve hadisle belirlenmiş olan cezaya had cezası denir. Nass’la belirlenmiş ceza çeşitleri çok azdır.Bunlar beş tane olup şunlardır:

a- Zina bekar için 100 celde, evli olan için recm cezası

b- Hırsızlık; el kesme cezası

c- İçki içme; 40-80 değnek

d- Yol kesme: suçun ağırlığına göre; öldürülme, asılma veya kol ile bacağın çapraz şekilde kesilmesi

e- Zina iftirası ; seksen değnek cezası. Kul hakkına yönelik kısas da, nass’ların belirlediği cezalardandır.

Yukarıda kalanların dışında kalan ve İslam Devleti tarafından belirlenen cezalara ise ‘ta’zir cezası’ denir

Kaynak: Hamdi Döndüren / Delilleriyle Aile İlmihali / bkz: 107-108

(1-İsra 32) (2-Furkan 68-69)

Anahtar Kelimeler: zina suç olmaktan çıktı, kuranda zina ne demek, neler zina sayılır, hangi tür ilişki zina sayılır, yahudilikte hristiyanlıkta islamda zina, islam hukukunda suçlar ve cezalar, kuranda had cezaları nelerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı